Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Pleegouderverlof en adoptieverlof – verduidelijkingen

By 29 april 2019juli 26th, 2019No Comments

In ons artikel ‘ Versterkt adoptieverlof en pleegouderverlof sinds 01.01.2019‘ werd het uitgebreid adoptieverlof en de regeling van pleegouderverlof voor langdurige pleegzorg besproken.

Onlangs zijn er een aantal KB’s gepubliceerd die enkele verduidelijkingen bevatten.

Verdeling extra weken

Er wordt voorzien in een geleidelijke uitbreiding van het recht op adoptieverlof met 1 week per twee jaar vanaf 01.01.2019 tot 2027.

InwerkingtredingVerlenging
01.01.20191 week
01.01.20212 weken
01.01.20233 weken
01.01.20254 weken
01.01.20275 weken

Van deze 11 weken zal elke adoptieouder afzonderlijk 6 weken kunnen opnemen. De 5 bijkomende weken moeten tussen beide adoptieouders of pleegouders worden verdeeld.

Indien de werknemer gebruik wil maken van het recht op de bijkomende weken moet deze een verklaring op eer bezorgen aan zijn werkgever die de verdeling of toewijzing van deze weken vastlegt, uiterlijk op het moment dat het verlof ingaat.

Deze verduidelijking is in werking getreden op 18 maart 2019.

Vergoeding

Tijdens de eerste drie dagen van het adoptieverlof of pleegouderverlof behoudt de werknemer het recht op zijn normaal loon ten laste van de werkgever. Voor het resterende deel van het adoptieverlof of pleegouderverlof ontvangt de werknemer een uitkering ten laste van het ziekenfonds.

Het uitkeringspercentage is vastgesteld op 82 % van het gederfde loon.

 

Bron: KB van 1 maart 2019 tot uitvoering van sommige bepalingen van artikel 30sexies van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten inzake het pleegouderverlof, BS van 18 maart 2019; KB van 1 maart 2019 betreffende de verdeling van de bijkomende weken adoptieverlof, bedoeld in artikel 30ter, § 1, tweede lid, van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, tussen de twee adoptieouders, BS van 18 maart 2019; KB van 23 maart 2019 tot wijziging, wat de versterking van het adoptieverlof en de invoering van het pleegouderverlof betreft, van het KB van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, BS van 4 april 2019.

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.