Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Preventiemaatregelen op de werkvloer – nieuwe generieke gids (versie 5)

By 30 juli 2021No Comments

Als werkgever ben je verantwoordelijk voor de veiligheid en de gezondheid van de werknemers op de werkvloer. In het kader hiervan moet je als werkgever een aantal maatregelen nemen om de verspreiding van het virus op de werkvloer tegen te gaan.

Generieke gids versie 5

De sociale partners van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk, de beleidscel van de Minister van Werk en de experten van de FOD WASO hebben op 14/07/2021  in overleg een nieuwe versie van de generieke gids (versie 5) uitgewerkt om de ondernemingen bij te staan tijdens de coronacrisis.  Deze gids bevat noodzakelijke principes en maatregel om ondernemingen toe te laten om veilig te werken door besmettingen op het werk maximaal te vermijden.

Er werden enkele onderdelen aangepast rekening houdend met de impact van de voortgang van de vaccinatiecampagne en het nog steeds goed naleven van de geldende maatregelen door de hele bevolking op de besmettingscijfers, het aantal ziekenhuisopnames en de sterftecijfers. Daarnaast is telewerk sinds 27 juni 2021 niet meer verplicht, maar wel nog steeds sterk aanbevolen en werden ook een aantal versoepelingen van de coronamaatregelen doorgevoerd in verschillende geledingen van de maatschappij.

De sociale partners benadrukken dat de naleving van de generieke gids essentieel blijft om werkgerelateerde virusoverdracht te vermijden. Een groot deel van de werkende bevolking is immers nog niet volledig gevaccineerd en loopt nog steeds het risico om een besmetting op te lopen en ernstig ziek te worden.

  • Bedrijfsfeestje/drink/ teambuidling

Er moet in elk geval de nodige voorzichtigheid worden in acht genomen bij de organisatie van activiteiten die een nauw(er) contact met veel verschillende personen veronderstellen, en men
moet in elk geval afwegen of het niet aangewezen is dergelijke activiteiten nog even uit te stellen, bij voorkeur tot op het ogenblik dat er een voldoende groot percentage van de actieve bevolking
volledig gevaccineerd is. Beperk in ieder geval de frequentie van dit soort activiteiten.  Deelname aan deze activiteiten gebeurt op vrijwillige basis.

Als deze activiteiten worden georganiseerd, dan gebeurt dit bij voorkeur buiten. Indien de activiteit binnen in het bedrijf wordt georganiseerd, moeten de algemene principes om virusverspreiding te voorkomen, worden nageleefd, bv. door het aantal contacten zoveel mogelijk te beperken (bv. kleine bubbels van collega’s die normaal al samenwerken), te zorgen voor een goed geventileerd lokaal, dragen van mondmasker tijdens verplaatsing, …. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen eigen catering of het gebruik van een professionele cateraar.

Teambuildings en andere (sportieve) activiteiten zijn toegelaten, maar ook deze worden bij voorkeur buiten georganiseerd, en daarbij moeten uiteraard de verschillende protocollen die van toepassing zijn, worden nageleefd. Deze protocollen zijn hier terug te vinden. Vraag steeds het advies van het comité voor preventie en bescherming op het werk vooraleer dergelijke activiteiten te organiseren

  • Spreidingsmaatregelen 

Motiveer werknemers om voldoende afstand te houden. Spreidingsmaatregelen bij in-, uit – en doorgangen zoals markeringen, linten of fysieke barrières kunnen hierbij als visueel hulpmiddel dienen.

Respecteer bij evacuatieoefeningen maximaal de regels van social distancing en draag best een mondmasker, zeker op verzamelplaatsen

  • Online vergaderen 

Maak een goede gewoonte van het online vergaderen daar waar het kan. Als een vergadering plaatsvindt met fysieke aanwezigheid, hou de gepaste afstand en zorg dat enkel de noodzakelijke personen aanwezig zijn. Vanzelfsprekend kunnen deze vergaderingen enkel plaatsvinden in voldoende geventileerde ruimtes.

  • Douches 

Als er douches zijn, beperk dan het aantal personen dat gelijktijdig in de gemeenschappelijke ruimte aanwezig is en draag een mondmasker in deze gemeenschappelijke ruimte.
Zorg voor een regelmatige reiniging van de douches.

  • Telewerk 

Telewerk is nog steeds een efficiënte manier om virusverspreiding tegen te gaan. Pas telewerk minstens toe volgens de instructies van de bevoegde overheden.

Sectorgidsen

De gids bevat een kader met maatregelen die vervolgens verder op door de sectoren en de ondernemingen verder ingekleurd kunnen worden om er voor te zorgen dat de activiteiten uitgeoefend kunnen worden in zo veilig en gezond mogelijke omstandigheden.

Er zijn ook reeds enkele sectorgidsen of protocollen verschenen die een sectorale invulling geven aan de maatregelen en richtlijnen van de generieke gids.

Bijkomende informatie

Specifiek voor de winkels heeft de FOD Economie een gids opgesteld met richtlijnen.

De Economic Risk Management Group (ERMG) heeft ook een praktische leidraad opgesteld voor de omgang met klanten voor kabinetten, salons, kantoren,…. van vrije beroepen en zelfstandigen.  

Federgon heeft instructies opgesteld i.v.m. verantwoord naar een opleiding met zowel voor docenten als deelnemers richtlijnen rond hygiëne en veiligheid.

De FOD WASO heeft ook een affiche ‘veilig op het werk’ ter beschikking gesteld die uitgehangen kan worden op de werkvloer. Daarnaast is er ook een nieuwe versie van de checklist preventie COVID-19 die gebaseerd is op de generieke gids en de principes van de welzijnsreglementering. Deze checklist kan u gebruiken als een controlelijst i.h.k.v. zelfcontrole.

 

Bron: https://werk.belgie.be/nl/nieuws/veilig-werken-tijdens-de-coronacrisis-versie-5-van-de-generieke-gids.

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.