Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Re-integratie langdurige zieken: Terug Naar Werk-coördinator

By 14 januari 2022No Comments

In het begrotingsakkoord voor 2022 heeft de overheid aangegeven dat ze meer wilt inzetten op het terug begeleiden van langdurige zieken naar de werkvloer. Er worden meerdere voorstellen gelanceerd om dit doel te bereiken. Eén van deze initiatieven is het creëren van een nieuwe functie, zijnde de ‘Terug naar Werk-coördinator’ bij de mutualiteiten. De ‘Terug naar Werk-coördinator’ zal de langdurige zieken helpen en begeleiden naar de arbeidsmarkt.

Terug naar Werk-Traject

Momenteel speelt de adviserende rol van de arts bij de mutualiteit een bepalende rol in het re-integratietraject van de werknemer. Deze stelt immers na drie maanden arbeidsongeschiktheid een plan op afhankelijk van de mogelijkheden van de werknemer tot re-integratie op de werkvloer.

Deze rol wordt nu overgenomen door de ‘Terug naar Werk-coördinator’. Er zal op zijn initiatief een Terug naar Werk-Traject opgestart worden afhankelijk van de restcapaciteit van de langdurige zieke. Bij de opmaak van het plan rond dit traject zal er wel steeds nauw samengewerkt worden met de adviserende arts van de mutualiteit. Ook in het verder verloop van het traject zijn er meerdere actoren die meewerken aan het verloop van het Terug Naar Werk-traject zoals o.a. de werkgever, behandelend arts, opleidingsinstantie, ….

Er zal nog een Koninklijk Besluit uitgevaardigd moeten worden waarin de voorwaarden, modaliteiten en termijnen van het betreffende traject in uitgewerkt worden.

Elektronisch dossier

Er zal een elektronisch dossier opgemaakt worden voor wie in het Terug Naar Werk-traject zit, bedoeld voor het beheer en de opvolging van de Terug Naar Werk-trajecten. Ook de coördinator als de adviserende arts bij de mutualiteit hebben toegang tot het elektronisch dossier.

Het dossier beschikt over de volgende gegevens:

  • de identiteitsgegeven;
  • de gezondheidsgegevens en meer specifiek de inschatting van de capaciteiten en mogelijkheden van de betrokkene;
  • de loopbaangegevens;
  • de contactmomenten en acties, geregistreerd door de TNW-coördinator, inclusief het multidisciplinair re-integratieplan.

Het zal hierdoor ook mogelijk zijn om gegevens uit te wisselen met de preventieadviseur-arbeidsarts in het kader van de werkhervattingsonderzoeken en de re-integratietrajecten in de onderneming.

In de loop van 2024 zal het systeem geëvalueerd worden.

Inwerkingtreding

De wet treedt op 1 januari 2022 in werking. Het is evenwel nog even wachten op het KB dat de verdere voorwaarden nog bepaalt.

Bron: Wet van 12 december 2021 tot invoering van het “Terug Naar Werk-traject” onder de coördinatie van de “Terug Naar Werk-coördinator” in de uitkeringsverzekering voor werknemers, BS 31 december 2021.

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.