Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Regionalisering van de kinderbijslag

By 28 februari 2019april 17th, 2019No Comments

Naar aanleiding van de zesde staatshervorming werden de bevoegdheden inzake kinderbijslag overgeheveld van het federale naar het regionale niveau. Vanaf 1 januari 2019 nemen Vlaanderen, Wallonië en de Duitstalige Gemeenschap het beheer en de uitbetaling van de kinderbijslag in handen. Het Brussels Gewest volgt op 1 januari 2020.

De toepasselijke reglementering is afhankelijk van de plaats waar het kind gedomicilieerd is.

 

Vlaanderen 

In ons artikel ‘Hervorming Vlaanderen: van kinderbijslag naar Groeipakket vanaf 01.01.2019’ informeerden wij u reeds over het nieuwe kinderbijslagsysteem in Vlaanderen.

Er zijn 5 uitbetalers in Vlaanderen voor de uitbetaling van het groeipakket voor kinderen met woonplaats in het Vlaams Gewest:

  • FAMIFED –> FONS (publieke uitbetaler)
  • Acerta en Securex –>  Infino
  • ADMB, Group S, Horizon –>  Kidslife Vlaanderen
  • Xerius –>  MyFamily,
  • Partena, Attentia, Future Generations/Mensura –> Parentia.

Werknemers die reeds kinderbijslag ontvingen voor 01.01.2019 blijven dit ontvangen. Hun dossier werd automatisch doorgegeven aan de Vlaamse opvolger.

Bij de geboorte van een kind in 2019 kunnen de ouders vrij de uitbetaler van het groeipakket kiezen.

Vanaf 2020 zal elk gezin vrij de uitbetaler van het groeipakket kunnen kiezen.  

Meer info: www.groeipakket.be

 

Brussel

In Brussel zal het kinderbijslagsysteem pas in 2020 hervormd worden. Inhoudelijk blijven de regels tot eind 2019 nog hetzelfde. Alle kinderen met een woonplaats in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gaan in 2020 over naar het nieuwe systeem.

Er zijn 5 uitbetalers in Brussel voor de uitbetaling van de kinderbijslag voor kinderen met woonplaats in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest:

FAMIFED (Famiris)*
Acerta en Securex –> Infino
ADMB, Group S, Horizon –> Kidslife
Xerius –> Brussels Family
Partena, Attentia, Future Generations/Mensura –> Parentia

*FAMIFED, het publieke kinderbijslagfonds, zal de kinderbijslag voor kinderen met een domicilie in Brussel beheren en betalen tot eind 2019. Vanaf 1 januari 2020 zal Famiris, het nieuwe publieke kinderbijslagfonds in Brussel, de kinderbijslag betalen.

Werknemers die reeds kinderbijslag ontvingen voor 01.01.2019 blijven dit ontvangen. Hun dossier werd automatisch doorgegeven aan de Brusselse opvolger.

Bij de geboorte van een kind in 2019 kunnen de ouders vrij de uitbetaler van de kinderbijslag kiezen.

Vanaf 2022 zal elk gezin vrij kiezen welke van de 5 uitbetalingsinstellingen de kinderbijslag mag uitbetalen.

 

Duitstalige Gemeenschap

Ook de Duitstalige Gemeenschap lanceert vanaf 1 januari 2019 haar nieuwe kinderbijslagsysteem. Alle gezinnen gaan automatisch over naar dat nieuwe systeem.

Het Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap betaalt de kinderbijslag voor alle kinderen met woonplaats in de Duitstalige Gemeenschap. Het kinderbijslagdossier werd automatisch door het oude kinderbijslagfonds aan het ministerie overgedragen. 

Meer info: www.ostbelgienlive.be

 

Wallonië

In Wallonië ten slotte wordt de lancering van de nieuwe kinderbijslag in twee delen opgesplitst.

Vanaf 1 januari 2019 neemt Wallonië de betaling van de kinderbijslag over voor kinderen met woonplaats in het Waals Gewest en er zijn bepaalde nieuwe regels van toepassing.

Er zijn 5 uitbetalers in Wallonië voor de uitbetaling van kinderbijslag voor kinderen met woonplaats in het Waals Gewest:

  • FAMIFED –> Famiwal (publieke uitbetaler)
  • Partena, Attentia, Future Generations/Mensura –>  Parentia
  • UCM en Xerius –> Camille 
  • ADMB, Group S, Horizon –> Kidslife
  • Acerta en Securex –>  Infino

Werknemers die reeds kinderbijslag ontvingen voor 01.01.2019 blijven dit ontvangen. Hun dossier werd automatisch doorgegeven aan de Waalse opvolger.

Bij de geboorte van een kind in 2019 kunnen de ouders vrij de uitbetaler van de kinderbijslag kiezen.

Vanaf 2021 zal elk gezin vrij kiezen welke van de 5 uitbetalingsinstellingen de kinderbijslag mag uitbetalen. 

Vanaf 1 januari 2020 zullen er nieuwe basisbedragen voor de kinderbijslag van toepassing zijn voor kinderen die vanaf dan geboren worden.

Meer info: www.aviq.be

 

Praktische gevolgen?

Vanaf 1 januari 2019 moet u als werkgever niet langer aansluiten bij een kinderbijslagfonds voor uw werknemers.

Gelet op het feit dat werknemers voorheen aangesloten werden bij het kinderbijslagfonds naar keuze van de werkgever voorziet de regelgeving inzake sociale documenten en het arbeidsreglement dat u het bevoegde kinderbijslagfonds en het aansluitingsnummer moet vermelden op de individuele rekening en het arbeidsreglement.

Aangezien de Federale wetgeving hieromtrent niet aangepast werd, moeten u deze gegevens verplicht blijven vermelden op de individuele rekening en arbeidsreglement. Als pragmatische oplossing kan u het kinderbijslagfonds vermelden dat bij gebrek aan afwijkende keuze door de werknemer bevoegd is. U zou een bijlage kunnen toevoegen aan uw arbeidsreglement met daarin de verwijzing naar de nieuwe regels en de nieuwe uitbetalingsinstellingen.

Specifiek voor de uitzendsector voorzien de sectorale cao’s van 30.06.2016 dat het kinderbijslagfonds en het aansluitingsnummer opgenomen moeten worden in het uitzendcontract en het arbeidsreglement. Gelet op het feit dat deze sectorale verplichting nu achterhaald is, zal dit verder door de sociale partners in PC 322.00 bekeken en desgevallend aangepast moeten worden.  

 

Bron: KB van 8 augustus 1980 betreffende het bijhouden van sociale documenten, BS 27 augustus 1980; Wet van 8 april 1965 tot instelling van de arbeidsreglementen, BS 5 mei 1965; CAO van 30.06.2016 betreffende de type-arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid, sociale documenten en definitieve afrekening van de verloning; CAO van 30.06.2016 betreffende het model van arbeidsreglement.

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.