Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Sectorakkoord 2019 – 2020 PC 322.01

By 30 juni 2020januari 27th, 2021No Comments

Het sectorakkoord 2019 – 2020 werd door de sociale partners in PC 322.01 gesloten op 19/05/2020.

Hieronder worden enkele aspecten verder toegelicht.

Retroactieve loonsverhoging 01/01/2020 

Het sectorakkoord voorziet in de retroactieve verhoging van de effectieve lonen en de baremalonen op 01/01/2020 met 0,8%

Minimumlonen vanaf 01/01/2020 – 38u week 

Anciënniteit minimumloon 01/01/2020
< 1 jaar 11,13 euro
minstens  1 jaar 11,55 euro
minstens 2 jaar 11,70 euro 
minstens 3 jaar 11,82 euro 

Impact op de indexatie 2% vanaf 01/05/2020 – 38u week 

Anciënniteit minimumloon 01/05/2020
< 1 jaar 11,35 euro
minstens  1 jaar 11,78 euro
minstens 2 jaar 11,93 euro 
minstens 3 jaar 12,06 euro 

Arbeidsduur

Vanaf 01/01/2020 worden de sectorale baremalonen gekoppeld aan de 38-uren week.

In geval van arbeidsduurvermindering in de onderneming onder de 38u moeten de uurlonen pro rata aangepast worden. Er dient bijgevolg een perequatie toegepast te worden vanaf 01/01/2021 (uurloon x 38/ lagere S (na index en voor afronding)).

Thuisstrijkers – onkostenvergoeding 

Thuisstrijken valt onder de reglementering van thuisarbeid die voorziet in een forfaitaire onkostenvergoeding van 10% bij ontstentenis van een conventionele regeling.

De sociale partners bepalen dat er in PC 322.01 geen vergoedingen lager dan 10% voorzien mogen worden. Er kan vanaf 01/01/2020 dus geen lager percentage meer overeengekomen worden. 

Eenmalig(e) geschenk(cheque) – nieuwjaar 2020

Er werd daarnaast ook voorzien in een eenmalig geschenk van 20 euro ter gelegenheid van nieuwjaar voor alle werknemers, ongeacht of deze voltijds of deeltijds aan de slag zijn, die

  • min. 1u prestaties hebben geleverd in Q4 2019
  • én die op 30/04/2020 in dienst zijn of op het moment van betaling 

De werkgever heeft de keuze om deze in de vorm van een cadeaucheque of via overschrijving toe te kennen. De individuele rekening moet de toekenning van het geschenk vermelden.

Indien er sprake zou zijn van een overschrijding van het maximum vrijgesteld bedrag voor de RSZ / fiscus dan moet er hieromtrent overleg gehouden worden met de vakbondssecretarissen van de in de onderneming vertegenwoordigde vakorganisaties. Als er geen vertegenwoordigers van vakorganisaties zijn in de onderneming zal de werkgever de regeling die hij bij overschrijding toepast overmaken aan de voorzitter van PC 322.01. 

 

Bron: Sectorakkoord 2019 – 2020; CAO van 22/04/2020 tot toekenning van een eenmalig(e) geschenk(cheque); CAO van 22/04/2020 betreffende de loon-en arbeidsvoorwaarden. 

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.