Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Sectorale cao betreffende vorming in PC 322

By 30 oktober 2023No Comments

De sectorale cao van 19/09/2023 werd gesloten in uitvoering van de arbeidsdeal (opleidingsverplichtingen). Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2023 en verstrijkt op 30 juni 2025.

Er wordt voorzien in een individueel recht op opleiding per voltijds tewerkgestelde uitzendkracht van minstens 2 opleidingsdagen vanaf 1 januari 2023. Er wordt daarnaast een groeipad vastgelegd om het minimum van 5 dagen per voltijdse werknemer te realiseren:

  • minstens 2 dagen per voltijds equivalent (VTE) met ingang van 1 januari 2023;
  • minstens 2,5 dagen per VTE met ingang van 1 januari 2024;
  • minstens 3 dagen per VTE met ingang van 1 januari 2025;
  • minstens 3,5 dagen per VTE met ingang van 1 januari 2026;
  • minstens 4 dagen per VTE met ingang van 1 januari 2027;
  • minstens 4,5 dagen per VTE met ingang van 1 januari 2028;
  • minstens 5 dagen per VTE met ingang van 1 januari 2029.

Het opleidingskrediet kan worden uitgedrukt in dagen, halve dagen of uren, te proratiseren in functie van het effectieve werkrooster van de werknemer en de periode in dienst. Het betreft een minimum aan opleidingsdagen, die afwijkende gunstigere regelingen op niveau van de onderneming onverlet laten.

Het opleidingskrediet van de uitzendkracht kan zowel bij het uitzendkantoor als bij de gebruiker worden uitgeput. De eindverantwoordelijkheid ligt wel bij het uitzendkantoor.

Het opleidingskrediet dat niet wordt uitgeput tijdens het jaar van toekenning, wordt automatisch overgedragen naar het daaropvolgende jaar.

Het doel is dat op het einde van elke periode van vijf jaar, die ten vroegste start op 1 januari 2024, of voor het einde van de arbeidsovereenkomst die eindigt voordat de voormelde periode van vijf jaar afloopt, de voltijds tewerkgestelde uitzendkracht gemiddeld minimum vijf opleidingsdagen per jaar (of een afwijkend aantal dagen cf. groeipad) heeft opgenomen. Na afloop van deze periode van 5 jaar wordt het saldo van het opleidingskrediet weer op nul gezet.

Opleidingen die de uitzendkracht volgt in het kader van deze cao kunnen zowel tijdens als buiten de gewone werktijden plaatsvinden. Wanneer de opleiding buiten de gewone werktijden wordt gevolgd, geven de uren die daarmee overeenkomen recht op de betaling van het normale loon, zonder evenwel aanleiding te geven tot de betaling van eventueel overloon.

 

Bron: Collectieve arbeidsovereenkomst van 19/09/2023 betreffende de vorming en tewerkstelling van uitzendkrachten.

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.