Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Circulaire over de koopkrachtpremie (consumptiecheques)

By 30 oktober 2023No Comments

Ter herinnering

Bedrijven die in de loop van het jaar 2022 goede of uitzonderlijke resultaten hebben geboekt, krijgen de mogelijkheid om hun werknemers een eenmalige koopkrachtpremie toe te kennen. Deze koopkrachtpremie bedraagt maximaal 750 euro per werknemer. De premie neemt de vorm aan van een papieren of elektronische consumptiecheque en kan geheel noch gedeeltelijk worden omgeruild in geld.

De premie is onderworpen aan een bijzondere werkgeversbijdrage van 16,5%. De koopkrachtpremie is (mits naleving van de voorwaarden) uitgesloten van het loonbegrip en heeft een gunstige sociale en fiscale behandeling. De werknemer is geen werknemersbijdrage verschuldigd en fiscaal is de premie vrijgesteld van belasting. De koopkrachtpremie en de daarop verschuldigde bijzondere bijdrage vormen beroepskosten.

Verduidelijkingen fiscale vrijstelling

De fiscale vrijstelling is beperkt tot 750 euro per verkrijger per jaar. Indien een werknemer in 2023 van meer dan één werkgever een koopkrachtpremie krijgt en het totale bedrag van de koopkrachtpremies meer dan 750 euro bedraagt, dan wordt het overschrijdend gedeelte boven 750 euro een belastbaar inkomen.

Indien er een koopkrachtpremie wordt toegekend aan een werknemer die reeds een koopkrachtpremie heeft ontvangen voor een totaalbedrag van 500 euro of 750 euro van dezelfde werkgever, zal er geen belastingvrijstelling zijn. De koopkrachtpremies zijn in dat geval in hun totaliteit belastbaar bij de werknemer en niet enkel het overschrijdend gedeelte!

De koopkrachtpremie die wordt toegekend zonder dat voldaan is aan alle voorwaarden op sociaal vlak is bij de verkrijger belastbaar als bezoldiging. Bovendien dient de koopkrachtpremie in dat geval vermeld te worden op de passende individuele fiche (281.10 of 281.20 bedrijfsleiders met een arbeidsovereenkomst) onder de belastbare bezoldigingen opdat deze aftrekbaar is bij de werkgever.

Indien de werknemer een eenmalige aanvraag doet tot reactivering van de koopkrachtpremie voor 3 maanden dan zal de gereactiveerde premie eveneens vrijgesteld zijn van inkomstenbelastingen.

 

 

Bron: Circulaire 2023/C/82 over de koopkrachtpremie, www.fisconetplus.be

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.