Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Waals Gewest: “Tremplin 24 mois+”-Update limiet bereikt !

By 31 oktober 2023No Comments

De maatregel ‘Tremplin 24 mois +’ is ingevoerd door het Waalse Gewest om Waalse werkgevers die door de gezondheidscrisis zijn getroffen, te ondersteunen bij de tewerkstelling van werknemers en de impact op de langdurig werkzoekenden te verminderen. De subsidie is wel beperkt tot 1.200 werknemers (VTE’s) in het Waalse Gewest dus snel zijn is de boodschap!

De subsidie bedraagt 1.000 € per maand voor een periode van 2 jaar indien de werkgever een langdurige werkzoekende in dienst neemt, woonachtig in het Waals Gewest. Het bedrag wordt verhoudingswijs aangepast in functie van de deeltijdse tewerkstelling.

Voorwaarden

  • De onderneming moet gevestigd zijn in het Waalse Gewest;
  • De premie is niet sector-gebonden zodat deze betrekking kan hebben op alle sectoren (bepaalde publieke instellingen zijn wel uit het toepassingsgebied uitgesloten);
  • De werknemer moet woonachtig zijn in het Waals gewest en bovendien minstens 24 maanden ingeschreven zijn bij het FOREM als niet-werkende werkzoekende;
  • Ten slotte moet de werkgever een arbeidsovereenkomst met deze werknemer sluiten die minstens :
    • een bepaalde duur heeft van 24 maanden en
    • een halftijdse tewerkstelling betreft.
  • De werkgever moet de werknemers ook minstens 40 uren per jaar een opleiding aanbieden en dit gedurende de looptijd van de premie.

Opgelet de kandidaat-werknemer moet binnen de 6 maanden in dienst genomen worden nadat de Administratie heeft ter kennis gegeven dat de Werkgever in aanmerking komt voor de premie, anders is het bekomen van de premie definitief verloren.

Cumul

De subsidie is cumuleerbaar met de maatregel ‘impulsion 12 mois+’ of een doelgroepvermindering. In het eerste geval is het wel de werknemer die de aanvraag voor de premie moet indienen bij de uitbetalingsinstantie.

Aanvraagprocedure

De aanvraag dient te gebeuren via een online formulier en kan maximaal voor 2 VTE’s per werkgever aangevraagd worden. De werkgever moet één formulier invullen voor elke functie waarvoor de aanvraag ingediend wordt. Als er meer dan twee formulieren ingevuld worden, zal er enkel rekening gehouden worden met de eerste twee VTE’s.

Budget bereikt

Zoals hierboven vermeld, zou het Waals Gewest subsidies uitreiken aan 1.200 werknemers (VTE’s) in het Waalse Gewest. Sinds 6 oktober 2023 is deze limiet bereikt. Werkgevers in het Waals Gewest kunnen dus geen toekenningsbeslissing meer ontvangen of een aanvraag indienen. Alleen werkgevers die reeds een beschikking hebben ontvangen, kunnen verder gebruik maken van de subsidie. Voorlopig is het nog koffiedik kijken wat het Waals Gewest met deze regeling naar de toekomst toe zal doen. 

Bron : Bericht Forem, www.leforem.be/entreprises/aides-financieres-tremplin-24-mois-plus; W. Decr. van 21 december 2022 houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2023 (art.233-236), BS 10 april 2023.

 

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.