Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Sluiting onderneming – wijzigingen m.b.t. de referteperiode, de grensbedragen en de bijzondere compenserende bijdrage

By 27 december 2022No Comments

De RVA heeft op haar website wijzigingen aangekondigd vanaf 01/07/2022 m.b.t. de referteperiode voor de sluitingsvergoeding en de grensbedragen voor de contractuele vergoedingen.

Harmonisering van de referteperiode

In geval van sluiting moet een werkgever een forfaitaire sluitingsvergoeding aan zijn werknemers betalen indien bepaalde voorwaarden voldaan zijn.

Zo moeten de werknemers ontslagen zijn in welbepaalde periode voorafgaand aan of volgend op de wettelijke sluiting van een onderneming (= referteperiode).

Voor sluitingen met een wettelijke sluitingsdatum vanaf 1 juli 2022 wordt er niet langer een onderscheid gemaakt tussen arbeiders en bedienden voor de bepaling van de referteperiode voor de toekenning van de sluitingsvergoeding. De referteperiode loopt zowel voor arbeiders als voor bedienden vanaf 18 maanden voorafgaand aan de wettelijke sluitingsdatum tot 12 maanden na deze datum.

Voor sluitingen met een wettelijke sluitingsdatum tot en met 30 juni 2022 blijft het onderscheid behouden en loopt de referteperiode van 12 maanden voorafgaand de sluiting voor arbeiders en 18 maanden voor bedienden en dit tot 12 maanden na de sluiting.

Grensbedragen

Indien de werkgever in het kader van een sluiting niet meer kan voldoen aan zijn geldelijke verplichtingen (lonen, vergoedingen, voordelen vakantiegeld bedienden, saldo verbrekingsvergoeding / overbruggingsvergoeding)  ten aanzien van zijn werknemers dan zal het Fonds Sluiting Ondernemingen deze verplichtingen overnemen.

Voor sluitingen met een wettelijke sluitingsdatum vanaf 1 juli 2022 wordt het globaal grensbedrag voor de tussenkomst van het Fonds Sluiting Ondernemingen bij de contractuele vergoedingen verhoogd naar 30.500 euro. Er zullen daarbij geen specifieke grensbedragen meer bestaan voor de tussenkomst van de lonen, vergoedingen en andere voordelen en het vakantiegeld voor bedienden.  Er zal enkel nog rekening gehouden worden met een globaal grensbedrag.

Voor sluitingen met een wettelijke sluitingsdatum tot en met 30 juni 2022 is er sprake van een globaal grensbedrag van 29.000 euro. Dit globaal grensbedrag is samengesteld uit specifieke grensbedragen:

  • Lonen, vergoedingen en voordelen: 6.750 euro;
  • Vakantiegeld bedienden:  4.500 euro;
  • Het saldo (verbrekings-of overbruggingsvergoeding):  tot 25.000 euro.

Verhoging jaarloonschijven bijzondere compenserende bijdrage

Werkgevers zijn onder bepaalde voorwaarden aan het Fonds Sluiting Ondernemingen een bijzondere compenserende bijdrage verschuldigd op de verbrekingsvergoeding die ze aan hun werknemers betalen.

Er wordt voorzien in een verhoging van de jaarloonschijven van de bijzondere compenserende bijdrage vanaf 01/07/2022. Deze bedragen zijn van belang voor het bepalen van het toepasselijk percentage van de bijzondere compenserende bijdrage.

Grens 1Grens 2 Grens 3
Huidige bedragen44.50954.50964.509
Nieuwe bedragen50.16661.43772.707

 

De bijdrage bedraagt 1 % op de verbrekingsvergoeding ten laste van de werkgever voor werknemers met een jaarloon tussen grens 1 en grens 2. Ze bedraagt 2 % voor werknemers met een jaarloon tussen grens 2 en grens 3. Ze bedraagt 3 % voor werknemers met een jaarloon hoger dan grens 3.

 

Bovenstaande bespreking is gebaseerd op ontwerpteksten en is onder voorbehoud van publicatie in het Belgisch Staatsblad.

 

Bron: https://www.rva.be/nl/wijzigingen-vanaf-01072022-de-referteperiode-voor-de-sluitingsvergoeding-en-de-grensbedragen-voor-de-contractuele-vergoedingen; NAR, advies nr. 2.290 van 17 mei 2022 “Sluiting van ondernemingen – Wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 2007″; NAR, advies nr. 2.306 van 1 juli 2022 “Advies sluiting van ondernemingen – Wijziging van de sluitingswet en de wet van 29 juni 1981″; Wet van 28 november 2022 houdende harmonisering van de referteperiode voor de toekenning van de sluitingsvergoeding en aanpassing van de bedragen van de jaarlonen voor de bijzondere compenserende bijdrage, BS 19 december 2022.

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.