Sociaal-Juridisch

Ten onrechte ingeroepen tijdelijke werkloosheid – rechtstreekse terugvordering bij werkgever? – update

By 30 september 2022No Comments

Op 19/07/2022 werd er een wetsvoorstel aangenomen in de kamer dat voorziet in een tijdelijke regeling voor onrechtmatig betaalde uitkeringen in geval van tijdelijke werkloosheid (overmacht, technische stoornis, slecht weer en gebrek aan werk wegens economische oorzaken zowel voor arbeiders als voor bedienden).

Bij toepassing van tijdelijke werkloosheid heeft de werknemer indien de voorwaarden voldaan zijn recht op een tijdelijke werkloosheidsuitkering van de RVA. Indien naderhand blijkt dat de procedure door de werkgever niet correct werd nageleefd, zal er sprake zijn van ten onrechte betaalde uitkeringen.

Terugvordering uitkering

Volgens de huidige werking vordert de RVA de ten onrechte betaalde uitkeringen terug bij de werknemer.

Het aangenomen wetsvoorstel voorziet daarentegen in de mogelijkheid voor de RVA om de ten onrechte betaalde bruto uitkeringen terug te vorderen bij de werkgever in plaats van bij de werknemer.

Loon werknemer

De werkgever is gehouden tot de betaling van het normale loon aan de werknemer voor de ten onrechte ingeroepen tijdelijke werkloosheidsdagen.

Aangezien echter de werknemer de uitkering van de RVA reeds ontvangen heeft, zal de werkgever het nettobedrag van de aan de RVA terugbetaalde uitkeringen inhouden op het nettoloon van de werknemer.

Inwerkingtreding

Deze regeling is retroactief in werking getreden op 1 juli 2022. 

Het betreft een tijdelijke regeling voor de periode van 01/07/2022 t.e.m. 31/12/2022. Een KB kan de einddatum wel nog wijzigen.

 

Bron: Wetsvoorstel houdende diverse bepalingen inzake tijdelijke werkloosheid, Parl. St. Kamer 2021-22, nr. 2798; Wet van 30/07/2022 houdende diverse bepalingen inzake tijdelijke werkloosheid (1), BS 28 september 2022.

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.