Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Ten onrechte ingeroepen tijdelijke werkloosheid – rechtstreekse terugvordering bij werkgever? – update

By 27 december 2022december 30th, 2022No Comments

Sinds 01/07/2022 geldt er een een tijdelijke regeling voor onrechtmatig betaalde uitkeringen in geval van tijdelijke werkloosheid (overmacht, technische stoornis, slecht weer en gebrek aan werk wegens economische oorzaken zowel voor arbeiders als voor bedienden).

Oorspronkelijk was voorzien dat deze regeling zou aflopen op 31/12/2022. De programmawet van jongstleden voorziet een verlenging van deze tijdelijke regeling voor onbepaalde duur. 

Bij toepassing van tijdelijke werkloosheid heeft de werknemer indien de voorwaarden voldaan zijn recht op een tijdelijke werkloosheidsuitkering van de RVA. Indien naderhand blijkt dat de procedure door de werkgever niet correct werd nageleefd, zal er sprake zijn van ten onrechte betaalde uitkeringen.

Terugvordering uitkering

Volgens de huidige werking vordert de RVA de ten onrechte betaalde uitkeringen terug bij de werknemer.

De wet voorziet daarentegen in de mogelijkheid voor de RVA om de ten onrechte betaalde bruto uitkeringen terug te vorderen bij de werkgever in plaats van bij de werknemer.

Loon werknemer

De werkgever is gehouden tot de betaling van het normale loon aan de werknemer voor de ten onrechte ingeroepen tijdelijke werkloosheidsdagen.

Aangezien echter de werknemer de uitkering van de RVA reeds ontvangen heeft, zal de werkgever het nettobedrag van de aan de RVA terugbetaalde uitkeringen inhouden op het nettoloon van de werknemer.

Inwerkingtreding 

De hierboven vermelde verlenging treedt in werking op 1 januari 2023 en geldt voor onbepaalde duur.

 

Bron: Wet van 30/07/2022 houdende diverse bepalingen inzake tijdelijke werkloosheid (1), BS 28 september 2022; Programmawet van 26 december 2022, BS 30 december 2022.

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.