Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Sociaal zekerheidsstelsel en thuiswerk : update transitieperiode verlengd tot 30/06/2023

By 18 november 2022No Comments

Gelet op de uitzonderlijke omstandigheden en vanuit administratieve overwegingen heeft de Belgische overheid beslist de periode van telewerk die omwille van de COVID-19-pandemie in België verricht worden, niet in aanmerking te nemen voor de bepaling van de toepasselijke socialezekerheidswetgeving en er dus geen invloed is op de aansluiting bij de sociale zekerheid ook al zou de werknemer meer dan 25% in de woonstaat (België) werken.

Binnen de Europese Unie was voorgaande afspraak tevens gemaakt en dit tot en met 30/06/2022. 

Op 14 juni jl. hebben de lidstaten evenwel beslist een transitieperiode in te lassen die voorgaande regel verder verlengd tot en met 31/12/2022.

Thans heeft de RSZ dienst Internationale Betrekkingen meegedeeld dat voorgaande periode nogmaals verlengd wordt en nu tot en met 30/06/2023.

Let wel, voorgaande heeft enkel een impact op het socialezekerheidsstelsel. Voor het toepasselijke belastingstelsel dient men terug te vallen op de dubbelbelastingsverdragen.

Met de buurlanden had België akkoorden afgesloten om de dagen die uitzonderlijk (o.w.v. de coronamaatregelen) in het woonland worden gepresteerd gelijk te stellen met dagen in het werkland. Vanaf 1 juli 2022 kan er echter geen gebruik meer gemaakt worden van de fictie en zijn de regels van vóór corona terug van toepassing. Zie hiervoor “Corona en grensoverschrijdende tewerkstelling: fictie eindigt per 30 juni 2022“.

Voorbeeld

Situatie vóór corona

Een werknemer woont in Nederland maar werkt voor 100% in België. Hierdoor is hij onderworpen aan de Belgische sociale zekerheid, en moeten er belastingen afgedragen worden in België.

Tijdens corona

Door het verplichte telewerk moest de werknemer meer dan 25% van thuis uit in Nederland gaan werken. Gelet op de fictie blijft de socialezekerheid in België, alsook de heffingsbevoegdheid.  

Na 30/06/2022

De werknemer blijft structureel een aantal dagen van thuis uit werken na 30 juni 2022. De sociale zekerheid blijft tot eind december 2022  volledig verschuldigd in België, maar de werknemer zal wel belastingen in Nederland moeten betalen voor de dagen dat hij in Nederland thuiswerkt. Dit zorgt bijgevolg voor een grotere administratieve last.

Bron: Beslissing Administratieve Commissie van de Europese Unie van 14 juni 2022, Nieuwsbericht RSZ dienst Internationale Betrekkingen van 17 november 2022.

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.