Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Sociale Maribel – wijzigingen van de berekening van de financiële tussenkomst

By 29 september 2021No Comments

Er wordt een nieuwe toepassing gebruikt voor de berekening van de financiële tussenkomst in het kader van de Sociale Maribel. Hierdoor moeten de werkgevers die een financiële tussenkomst genieten, rekening houden met een aantal wijzigingen.

Eén betaling per kwartaal

De betrokken werkgevers ontvangen per kwartaal een voorschot, op het einde van de maand volgend op de maand van indiening van de aangifte.

Vanaf 2021 zal het voorschot één keer per kwartaal betaald worden, en niet meer opgesplitst worden tussen een deel van 80% op basis van de theoretische toekenning en een deel van maximaal 20% in functie van de gegevens in de aangifte.

De tussenkomst wordt berekend op basis van de gegevens uit de aangifte uit de zone ‘gemiddeld aantal (Sociale Maribel) gesubsidieerde uren per week van de werknemer’.

Blokkering van de berekening in geval van anomalie ‘gemiddeld aantal gesubsidieerde uren per week van de werknemer – aantal uren te hoog’

In tegenstelling tot voor het tweede kwartaal 2021 (enkel informatieve anomalie) zal vanaf 1 april 2021 bovenvermelde anomalie volledig de financiële tussenkomst in het kader van de Sociale Maribel van het betrokken kwartaal, zelfs als deze maar bij één werknemer voorkomt, blokkeren.

Indien de werkgever de fout regulariseert, zal bij de eerstvolgende berekening die op de 18e van de maand plaatsvindt, de tussenkomst worden berekend en betaald op het einde van de maand van berekening. De werkgever hoeft dus niet te wachten op een herberekening bij de jaarcontrole om het saldo te ontvangen. Alle regularisaties verwerkt tot de 17e van de maand, zullen in aanmerking genomen worden voor de berekening van de 18e.

Dit is niet het geval voor werkgevers die een (gedeeltelijk) voorschot hebben ontvangen en regularisaties met betrekking tot Maribelwerknemer indienen voor het betrokken kwartaal. Eens een voorschot betaald, kan geen tweede betaling meer gebeuren voor hetzelfde kwartaal maar wordt een herberekening gemaakt bij de jaarcontrole.

De dienstverrichters en Full Service Secretariaten worden op de hoogte gebracht van de specifieke gevallen waarin een berekening van de financiële tussenkomst van het 2e kwartaal 2021 geblokkeerd werd wegens de anomalie en gevraagd zo spoedig mogelijk de correcties uit te voeren.

Indien de foutcode ook voorkomt in het 1e kwartaal 2021, dient voor dat kwartaal eveneens een correctie uitgevoerd te worden om een correct jaarsaldo te kunnen vaststellen. Het voorschot voor het 1e kwartaal 2021 werd immers uitzonderlijk betaald op basis van de theoretisch toegekende arbeidsplaatsen, zonder rekening te houden met de gegevens in de DmfA/DmfAPPL. Bij de jaarcontrole zal een herberekening gebeuren op basis van de op dat moment aangegeven toestand.

Nieuwe arbeidsplaatsen vanaf 2020: invullen zone ‘datum toekenning nieuwe post Sociale Maribel’

De nieuwe arbeidsplaatsen die in 2020 werden toegekend m.b.t. de Sociale Maribel, zullen vergoed worden aan een hoger bedrag van financiële tussenkomst. Vanaf 2021 moet daarom de zone “datum toekenning nieuwe post Sociale Maribel” gebruikt worden om de werknemer die deze post invult, te kunnen identificeren zodat de verhoogde tussenkomst toegekend kan worden.

Het is van groot belang dat deze zone ingevuld is wanneer een werknemer een nieuw toegekende arbeidsplaats invult. Anders zal er immers geen verhoogde tussenkomst berekend worden. De werknemer wordt dan gewoon meegeteld bij het totale aantal VTE (contractueel/statutair) van de toekenningen vóór 2020.

Deze zone kan retroactief toegepast worden zodat werkgevers die werknemers voorhanden hebben die nieuwe arbeidsplaatsen in 2020 invullen, best een corrigerende aangifte indienen vanaf  het eerste kwartaal 2021 waarbij ze de voormelde zone dienen in te vullen. Hierdoor zal bij jaarcontrole het correcte bedrag berekend worden.

De zone mag wel niet ingevuld worden voor vervangers die in 2021 in dienst gekomen zijn voor de invulling van arbeidsplaatsen toegekend vóór 2020.

Let wel, de werkgever die voor iedere Maribelwerknemer deze zone invult, ook al heeft hij geen nieuwe arbeidsplaatsen ontvangen, zal geen tussenkomst ontvangen voor de arbeidsplaatsen toegekend vóór 2020. In dat geval kunnen immers geen werknemers gelinkt worden aan de toekenning van vóór 2020.

Contractuelen/statutairen en werknemerskengetal

Alleen van toepassing bij de openbare lokale werkgever waar sommige arbeidsplaatsen in het kader van de Sociale Maribel als statutair ingevuld worden. Deze arbeidsplaatsen worden vergoeding aan een hogere financiële tussenkomst.

Vanaf 2021 zal voor de hogere financiële tussenkomst niet enkel meer rekening worden gehouden met de toegekende arbeidsplaatsen maar ook met het werknemerskengetal van de betrokken werknemer.

 

Bron: tussentijdse administratieve instructies rsz van 16 september 2021

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.