Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Sociale verkiezingen : ontslagbescherming pensioenleeftijd

By 28 december 2023No Comments

Gedurende de procedure in het kader van de sociale verkiezingen geldt er een ontslagbescherming voor kandidaten en personeelsafgevaardigden in ondernemingsraden respectievelijk comités voor preventie en bescherming op het werk.

Deze werknemers kunnen enkel ontslaan worden middels een specifieke ontslagprocedure, m.n.

  • via de voorafgaande goedkeuring van de arbeidsrechtbank om een ontslag om dringende reden te mogen toepassen (het verzoek moet bij de arbeidsrechtbank worden ingediend binnen de 3 werkdagen nadat de werkgever kennis heeft kregen van de zwaarwichtige feiten waarop het ontslag wordt gebaseerd).
  • ofwel via de voorafgaande goedkeuring van het paritair comité in Brussel om een ontslag omwille van technische of economische redenen te mogen toepassen. Bij het ontslag is dan de gewone opzeggingsvergoeding verschuldigd.

De beschermingsperiode begint dertig dagen vóór de dag waarop het bericht wordt uitgehangen dat de verkiezingsdatum aankondigt (X-30), m.n. afhankelijk van de verkiezingsdatum tussen 14 en 27 januari 2024, en duurt in principe 4 jaar, tot de installatie van de nieuw verkozen werknemersvertegenwoordigers bij de verkiezingen van 2028. De beschermingsperiode van een niet-verkozen kandidaat die reeds kandidaat was en die evenmin werd verkozen bij de vorige verkiezingen, eindigt in principe twee jaar na de datum van aanplakking van de uitslag van de verkiezingen.

Wanneer de werknemer echter gedurende deze periode de pensioenleeftijd bereikt, dan eindigt de bescherming op deze datum, behalve wanneer het de gewoonte is van de werkgever om de werknemers van deze categorie in dienst te houden.

Momenteel is deze leeftijd 65 jaar. Echter wordt deze leeftijd verhoogd naar 66 jaar in 2025 en 67 jaar in 2030. De wet werd dienaangaande dan ook aangepast zodat de ontslagbescherming niet opeens stopt tussen de leeftijd van 65 en 66 jaar.

Bron : Wet van 3 december 2023 tot wijziging van de wet van 19 maart 1991 houdende bijzondere ontslagregeling voor de personeelsafgevaardigden in de ondernemingsraden en in de comités voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen alsmede voor de kandidaat-personeelsafgevaardigden, BS van 14 december 2023.

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.