Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Sociale verkiezingen – stemmen op afstand en stemmen per brief

By 30 oktober 2020No Comments

Op 29/10/2020 werd er in de kamer een wetsvoorstel aangenomen inzake verschillende sociale maatregelen ingevolge de COVID-19-pandemie.

Een van deze maatregelen heeft betrekking op het akkoord van de sociale partners over de omkadering van alternatieve wijzen van stemming van 26/10 en 27/10.

Tijdens de eerste coronagolf werden de sociale verkiezingen die normaal gezien zouden plaatsvinden in mei 2020 uigesteld. De sociale verkiezingen zullen nu plaatsvinden in de periode 16 – 19 november 2020. Ook nu is er opnieuw sprake van een coronagolf, maar de sociale  verkiezingen zullen niet opnieuw uitgesteld worden.

Het is echter wel noodzakelijk dat de sociale verkiezingen in veilige omstandigheden kunnen plaatsvinden. In dit kader worden de mogelijkheden om een akkoord te bereiken voor elektronisch stemmen en stemmen per brief verruimd.

  • Ook na dag X+56 zouden er bijgevolg nog akkoorden gesloten kunnen worden inzake elektronisch stemmen op afstand en de stemming per brief. Zo nodig kan het aantal stembureaus en de verdeling van de kiezers over de stembureaus nog worden aangepast overeenkomstig dit akkoord.
  • Een akkoord inzake stemming per brief wordt eveneens mogelijk voor werknemers die op de dag van stemming in de onderneming aanwezig zijn maar waarvoor de stemming ter plaatse gelet op corona niet veilig kan worden georganiseerd.
  • In geval van stemming per brief, kan er met de organisaties die kandidaten hebben voorgedragen een akkoord worden gesloten dat stembiljetten per brief die tot maximaal vijfdagen na het sluiten van de stemming aankomen, als geldig in aanmerking worden genomen bij de stemopneming. In dat geval wordt de stemopneming in feite verdaagd.
  • In het geval van stemming per brief, kunnen de stembiljetten samen met de oproepingsbrief ook via een gewone prioritaire zending aan de kiezer worden bezorgd: een aangetekende zending is niet langer noodzakelijk. De getuigen kunnen nauwlettend toezien op deze handeling.

Bovenstaande informatie is onder voorbehoud van de publicatie in het Belgisch Staatsblad.

 

Bron: Wetsvoorstel van 29 oktober 2020 inzake verschillende sociale maatregelen ingevolge de COVID-19-pandemie, Parl. St. Kamer 2019 – 2020, 1365/010. 

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.