Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Specifieke maatregelen dienstenchequessector i.h.k.v. de coronapandemie

By 12 januari 2022No Comments

In de dienstenchequessector werden er enkele bijkomende maatregelen genomen aangezien de blootstelling aan het coronavirus in deze sector zeer groot is. Deze maatregelen worden verlengd tot 31/01/2022. 

Mondmaskers en handgel

De werkgever is ertoe gehouden om te voorzien in:

  • hetzij per week te voorzien  in wegwerpmondmaskers waarvan het aantal minstens gelijk is aan het aantal werkplaatsen waar de werknemer gedurende één dag tewerkgesteld wordt, verhoogd met het aantal extra wegwerpmondmaskers per prestatie van meer dan 4 uur op dezelfde werkplaats;
  • hetzij een set herbruikbare mondmaskers, waarvan het aantal minstens gelijk is aan het aantal werkplaatsen waar de werknemer per week werkzaam is, verhoogd met het aantal extra herbruikbare mondmaskers per prestatie van meer dan 4 uur op dezelfde werkplaats. Hierbij geldt dat herbruikbare mondmaskers minstens om de 15 weken vernieuwd  worden of op verzoek van de werknemer, in geval van slijtage of verslechtering.

Daarnaast moet de werkgever voorzien in desinfecterende gel of een gelijkaardig product om de handen te kunnen ontsmetten voor, tijdens en na de verschillende prestaties.

Verlaten werkplek

Daarnaast werd er ook voorzien dat een werknemer die niet in veilige omstandigheden het werk kan aanvatten of verderzetten omdat de preventiemaatregelen (cf. KB 28/10/2021 en Generieke gids) niet worden toegepast de werkgever hiervan in kennis moet stellen en heeft de werknemer het recht om zijn prestaties op te schorten zolang de situatie aanhoudt.

Indien de situatie op korte termijn niet opgelost kan worden, heeft de werknemer, met het akkoord van zijn werkgever, het recht om de arbeidsplaats te verlaten. De werknemer heeft in elk geval het recht om de werkplaats te verlaten indien de situatie langer dan de helft van de voorziene prestatietijd duurt.

Sancties

Inbreuken op deze bepalingen kunnen gestraft worden met een sanctie van niveau 2 worden (te vermenigvuldigen met het aantal betrokken werknemers).

Inwerkingtreding?

Bovenvermelde regels treden in werking op de dag waarop de wet in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt (12/01/2021) en houdt op uitwerking te hebben op 31 januari 2022.
De Koning kan de datum van uitwerkingtreding uitstellen via een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad.

 

Bron: Wet van 23 december 2021 houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie, BS 12 januari 2022. 

 

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.