Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag 2021?

By 26 februari 2021No Comments

Op 01/07/2021 zullen de leeftijdsgrenzen in het kader van SWT stijgen. Voor het merendeel van de SWT-stelsels zal er dan sprake zijn van een minimumleeftijd van 60 jaar.

SWT het vroegere brugpensioen

Het vroegere brugpensioen werd in het verleden vervangen door het ‘stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag’, zijnde het SWT. Werknemers die een bepaalde leeftijd bereikt hebben en dan ontslagen worden, hebben naast een vaste werkloosheidsuitkering recht op een aanvullende vergoeding van de werkgever, genaamd de bedrijfstoeslag. Deze toeslag is aan bepaalde leeftijd- en loopbaanvoorwaarden gekoppeld.

Er zijn verschillende reglementeringen voorhanden betreffende de stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag met verschillende leeftijds- en loopbaanvoorwaarden.

Welke criteria worden in acht genomen?

De werknemer moet allereerst aan een aantal ‘algemene criteria’ voldoen:

  • De werknemer moet ontslagen zijn. Uitgesloten zijn echter een ontslag om dringende redenen, een vrijwillig ontslag door de werknemer, een beëindiging met wederzijdse toestemming, een beëindiging wegens overmacht en het einde van een arbeidsovereenkomst door het verstrijken van de termijn (arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur) of door voltooiing van het werk (arbeidsovereenkomst voor een duidelijk omschreven werk).
  • Er moet een recht zijn op een werkloosheidsuitkering.
  • Verder moet de werknemer ook aan een aantal leeftijds-en loopbaanvoorwaarden voldoen, dewelke hieronder verder uiteengezet worden.

CAO nr. 17

In het algemeen SWT-stelsel is de leeftijdsvoorwaarde bepaald op 62 jaar. Het vereiste beroepsverleden voor mannen bedraagt 40 jaar, voor vrouwen stijgt de loopbaanvoorwaarde naar 37  jaar in 2021.

SWT medische oorzaak – CAO nr. 133

Voor het SWT omwille van een medische oorzaak (ernstige lichamelijke problemen of met het statuut van mindervalide werknemer) is een leeftijdsvoorwaarde voorzien van 58 jaar en een beroepsverleden van 35 jaar.

Opgelet: op basis van CAO nr. 133 kon dit stelsel toegepast worden van 01/01/2019 t.e.m. 31/12/2020. Er is op dit moment nog geen nieuwe CAO gesloten voor 2021! Er kan vanaf 2021 dus geen SWT worden toegekend aan de werknemer, behalve indien hij werd ontslagen vóór 01.01.2021 én de leeftijd van 58 jaar had bereikt vóór 01.01.2021 en op het einde van zijn arbeidsovereenkomst.

SWT vanaf 60 jaar vanaf 01/07/2021

De leeftijdsgrens van 59 jaar wordt voor alle stelsels opgetrokken tot 60 jaar. 

Opgelet: de CAO’s die het recht op een bedrijfstoeslag regelen lopen slechts tot 30/06/2021! Er zijn op dit moment nog geen nieuwe NAR CAO’s gesloten voor de periode vanaf 01/07/2021.

 

Stelsel Modaliteiten
Lange loopbaan

 

Leeftijd:

–       Vanaf 2019: 59 jaar

–       Vanaf 01.07.2021: 60 jaar

Loopbaan:  40 jaar

 

CAO nr. 141 en CAO nr. 142

Sectorale cao vereist die verwijst naar NAR CAO

Zwaar beroep – algemeen

 

 

Leeftijd:

–       Vanaf 2019: 59 jaar

–       Vanaf 01.07.2021: 60 jaar

 

Loopbaan:  35 jaar én zwaar beroep

–       Ofwel 5 jaar in de loop van de laatste 10 kalenderjaren

–       Ofwel 7 jaar in de loop van de laatste 15 kalenderjaren

 

 

CAO nr. 140 en CAO nr. 143

 

Sectorale of ondernemingscao vereist die verwijst naar NAR CAO

SWT zwaar beroep, nachtarbeid en medische ongeschiktheid voor PC 124

 

Leeftijd:

–       Vanaf 2019: 59 jaar

–       Vanaf 01.07.2021: 60 jaar

 

Loopbaan:  33 jaar én zwaar beroep

–       20 jaar nachtarbeid

–       Zwaar beroep (5 of 7 jaar zie hierboven)

–       Bouwsector en medisch ongeschikt

 

CAO nr. 138 en CAO nr. 139

Sectorale cao vereist die verwijst naar NAR CAO

 

Erkenning van het bedrijf als zijnde in moeilijkheden of in herstructurering

 

 

Leeftijd:

–       Vanaf 01/01/2019: 58 jaar

–       Vanaf 31/12/2019: 59 jaar

–       Vanaf 31/12/2020: 60 jaar

Ondernemingscao vereist die verwijst naar CAO nr. 136

Loopbaan: 10 jaar in de sector in de laatste 15 jaar voor het einde van de arbeidsovereenkomst of 20 jaar

CAO nr. 136

 

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.