Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Terugbetaling kost thuisladen en laadpunt : standpunt minister van Financiën

By 29 februari 2024No Comments

Wanneer een werkgever een elektrische of hybride bedrijfswagen ter beschikking stelt aan hun werknemer, nemen ze meestal ook de kosten voor het thuis opladen van deze bedrijfswagen ten laste. In principe is er in dat geval geen sprake van een bijkomend voordeel alle aard in hoofde van de werknemer indien er aan specifieke voorwaarden voldaan is.

Eén van de voorwaarden is dat de werkgever een laadpunt ter beschikking stelt bij de werknemer thuis. Recent heeft de Minister van Financiën meegedeeld dat deze voorwaarde geschrapt mag worden.

Enerzijds omdat er soms binnen een gezin meerdere elektrische bedrijfswagens zijn. De strikte toepassing van de voorwaarde dat de laadpaal ter beschikking gesteld moet worden door de werkgever zou ertoe leiden dat er evenveel laadpalen als elektrische bedrijfswagens bij een gezin thuis aanwezig moeten zijn. Vandaar dat de Minister van oordeel is dat werknemers in dat geval gebruik mogen maken van eenzelfde laadpunt.

Anderzijds kunnen werknemers eventueel ook al beschikken over een eigen privaat laadpunt. Als de werknemer reeds een eigen laadpunt heeft, dan mag dit ook gebruikt worden om de bedrijfswagen thuis op te laden voor de terugbetaling van de kosten.

In beide gevallen geldt wel dat de laadkosten per bedrijfswagen afzonderlijk verifieerbaar vastgesteld moeten kunnen worden. De werkgever mag uitsluitend de elektriciteitskosten terugbetalen van de door hem ter beschikking gestelde bedrijfswagen. Een specifiek communicatiesysteem is dus vereist zoals bijvoorbeeld te werken met een specifieke applicatie of tussenteller.

Wel herhaalt de Minister dat de terugbetaling enkel betrekking mag hebben op werkelijke elektriciteitskosten, en dus niet op basis van de gemiddelde marktprijs.

Ten slotte moet overeenkomstig het antwoord van de Minister de terugbetaling van de thuislaadkosten niet op de fiscale fiche vermeld worden en met name omdat de terugbetaling in dat geval vervat zit in het forfaitair geraamde voordeel van alle aard verbonden aan de ter beschikking gestelde elektrische bedrijfswagen.

Bron : Vr. en Antw. Kamer 23-24, 4 december 2023, nr. 1738, 143.

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.