Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Tijdelijke verhoging vrijwillige overuren voor cruciale sectoren – update

By 24 juni 2020No Comments

Het kernkabinet heeft op 11 april 2020 enkele bijkomende sociaal-economische maatregelen genomen

Een van deze maatregelen is de verhoging van het contingent van vrijwillige overuren met 120 bijkomende vrijwillige overuren voor de cruciale sectoren en dit voor de periode van 01/04/2020 t.e.m. 30/06/2020.

Opgelet: het betreft enkel de cruciale bedrijven en essentiële diensten zoals omschreven in het MB van 23 maart 2020.

Deze bijkomende overuren kunnen enkel gepresteerd worden in het tweede kwartaal van 2020. Er is geen inhaalrust en geen overloon verschuldigd voor deze vrijwillige overuren en ze tellen niet mee voor de interne grens.

In de toelichting werd uitdrukkelijk verduidelijkt dat over het volledige kalenderjaar beschouwd het mogelijk is voor alle betrokken werknemers om in voorkomend geval naast de 120 bijkomende vrijwillige overuren, in elk geval de 100 overuren van het basiscontingent te presteren en dit met recht op overloon voor deze 100 overuren. Het bijkomend contingent van 120 overuren mag evenwel gebruikt worden vooraleer het basiscontingent van 100 overuren is opgebruikt.

Het is wel nog steeds vereist om voorafgaand met elke individuele werknemer een schriftelijk akkoord te sluiten voor max. 6 maanden (hernieuwbaar).

Bovendien dienen ook nog steeds de maximale grenzen van 11u/dag en 50u/week gerespecteerd te worden.

Er zou ook voorzien worden dat deze bijkomende vrijwillige overuren vrijgesteld zijn van sociale zekerheidsbijdragen en belastingen. Dit werd ondertussen ook gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

De vrijstelling van inkomstenbelastingen en socialezekerheidsbijdragen van deze bijkomende vrijwillige overuren in Q2 2020 is ondertussen officieel.

Deze overuren komen echter niet in aanmerking  voor de belastingvrijstelling overuren (fiscaal gunstige overuren).

 

Bron: Bijzondere-machtenbesluit nr. 14 van 27/04/2020 tot uitvoering van artikel 5, § 1, 5°, van de wet van 27 maart 2020 die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (II) tot vrijwaring van een vlotte arbeidsorganisatie in de kritieke sectoren, BS 28/04/2020; Wet van 29 mei 2020 houdende diverse dringende fiscale bepalingen ten gevolge van de COVID-19 pandemie, BS 11 juni 2020; KB van 05/06/2020 tot wijziging van artikel 19,§2, van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, BS 24 juni 2020.  

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.