Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Coronavirus: compensatiepremie versoepeling voorwaarden

By 29 juni 2020No Comments

Zeer recent heeft Vlaamse overheid beslist dat naast de hinderpremie die toegekend wordt aan bedrijven die verplicht de deuren moesten sluiten, er ook een compensatiepremie komt.

Deze maatregel komt er voor bedrijven die niet verplicht moesten sluiten, maar toch aanzienlijk al dan niet rechtstreeks getroffen zijn door het Coronavirus. Ook de ondernemingen die als essentieel gekwalificeerd worden, zoals bijvoorbeeld pralinewinkels of drankenhandelaars komen in aanmerking aangezien zij ook een terugval kennen van cliënteel door het ‘blijf in uw kot-advies’. De getroffen ondernemingen zullen wel een omzetdaling moeten aantonen om in aanmerking te komen.

Voorwaarden

 • Er zal éénmalig een compensatievergoeding van 3000 € toegekend worden;
 • Met een maximum van 5 premies per onderneming als er meerdere vestigingszetel per onderneming zijn;
 • De ondernemingen moet kunnen aantonen dat ze een omzetverlies van -60% hebben in de periode tussen 14 maart 2020 en 30 april 2020 in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. De omzetdaling dient een daling van de omzet te zijn door verminderede prestaties, en mag niet het gevolg zijn van uitgestelde facturatie.De omzetdaling moet aangetoond worden via één van onderstaande elementen:
  • Dagontvangsten
  • Geleverde prestaties
  • Tijdsregistratie

  Deze stukken dient de onderneming 5 jaar bij te houden. Indien bij controle blijkt dat er onterecht een compensatiepremie uitbetaald werd, zal deze terugbetaald moeten worden.

 • voor starters wordt gewerkt met een omzetdaling van -60% ten opzichte van het neergelegde financieel plan.
 • Ondernemingen in de vorm van een vzw kunnen in aanmerking komen als ze minstens één iemand voltijds tewerkgesteld hebben.
 • Zelfstandigen in bijberoep:
  • Die evenveel sociale bijdragen betalen als een zelfstandige in hoofdberoep, heeft ook recht op de compensatiepremie.
  • Compensatiepremie van 1.500 € voor zelfstandigen in bijberoep die een inkomen hebben tussen 6.996,89 euro en 13.993,78 euro. Deze premie geldt ook voor zelfstandigen in bijberoep die verplicht moeten sluiten, maar geldt niet voor zelfstandigen in bijberoep die dit combineren met een job als werknemer van 80% of meer.

Nieuwigheden

Met haar besluit van 12 juni 2020 heeft de Vlaamse regering de aanvraagtermijn verlengd tot 30 juni 2020 en een aantal voorwaarden bijgesteld.

Zo kan een startende zelfstandige die in 2019 nog geen volledig beroepsinkomen genoten heeft, gelijkgesteld worden met één van onderstaande categorieën, overeenkomstig de verwachte beroepsinkomsten zoals vermeld in het financieel plan:

 • Met een zelfstandige in hoofdberoep wordt gelijkgesteld de zelfstandige in bijberoep die in 2019 een beroepsinkomen heeft van minstens 13.993,78 euro.
 • Met de zelfstandige in bijberoep wordt gelijkgesteld de zelfstandige die in 2019 een beroepsinkomen heeft tussen 6.996,89 euro en 13.993,78 euro en geen betrekking als loontrekkende uitoefent die 80% of meer bedraagt van een voltijdse betrekking.

Ook wordt het cumulverbod van de compensatiepremie met de achtergestelde lening van Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV) versoepeld, zodanig dat dit verbod enkel geldt bij een achtergestelde lening van meer dan 75.000 euro.

Aanvraag

De aanvraag zal op ongeveer dezelfde wijze verlopen als de aanvraag van de hinderpremie, dus via een online applicatie via het Vlaams Agentschap innoveren en ondernemen.

De subsidieaanvraag voor de toekenning van de compensatiepremie zal dus uiterlijk op 30 juni 2020 moeten worden ingediend.

Via deze link kan u zich aanmelden op de online applicatie en de aanvraag indienen.  Meer info vindt u hier

Voor de online aanvraag heb je je e-id én je pincode nodig (of een andere digitale sleutel), een actief Belgisch rekeningnummer van je onderneming, de gewone openingsdagen en je rechtsvorm (check hiervoor het KBO als je dit zelf niet weet). 

 

Bron: https://www.vlaio.be/nl/nieuws/compensatiepremie-voor-ondernemers-die-zwaar-omzetverlies-hebben.

 

 

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.