Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Coronavirus – studentencontingent Q2 2020 – kinderbijslag en belastingen? – update

By 29 juni 2020No Comments

In ons artikel ‘Neutralisering uren in het 2e kwartaal 2020 voor het studentencontingent‘  werd reeds toegelicht dat de uren die door studenten worden gepresteerd in Q2 2020 geneutraliseerd worden voor het studentencontingent (475u/jaar).

Deze bijkomende uren die gepresteerd kunnen worden met solidariteitsbijdrage kunnen op basis van de normale regels een impact hebben op de kinderbijslag en het fiscaal ten laste blijven van de ouders.

Om negatieve gevolgen ten gevolge van de neutralisering van de studentenuren in Q2 2020 te vermijden, is er een specifieke regeling voorzien.

Kinderbijslag – meerderjarige studenten

In Vlaanderen mag je niet meer dan 475u/ jaar werken als jobstudent. In 2020 zullen de uren die gewerkt werden in Q2 2020 als jobstudent niet meetellen voor dit totaal.

In Wallonië mag een student niet meer dan 240u/ kwartaal werken om het recht op kinderbijslag te behouden, met uitzondering van Q3 (juli – september) waarbij men onbeperkt mag werken. Gelet op de uitbreiding van het studentencontingent in Q2 2020 mogen studenten tot eind 2020 onbeperkt werken als jobstudent.

Ook Brussel voorziet dat jongeren tijdelijk meer dan 240u mogen werken zonder kinderbijslag te verliezen in het tweede en derde kwartaal 2020 (april tot september 2020).

Belastingen

Op 20/05/2020 werd er hieromtrent een wetsontwerp goedgekeurd in de plenaire vergadering. Hierin wordt voorzien dat de in het tweede kwartaal van 2020 gepresteerde uren studentenarbeid niet in aanmerking komen voor het vaststellen van het nettobedrag van de bestaansmiddelen op voorwaarde dat de werkgever de tewerkstelling heeft aangegeven met een dimona ‘STU’.

Op 11/06/2020 werd de wet gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. 

Hierdoor zal er dus geen rekening gehouden worden met het loon voor de gepresteerde uren in Q2 2020.

 

Bron: https://www.mysocialsecurity.be/student/nl/algemeen/covid19.html;  Wet van 29/05/2020 houdende diverse dringende fiscale bepalingen ten gevolge van de COVID-19 pandemie, BS 11 juni 2020; Besluit van de Vlaamse regering van 30/04/2020 tot vaststelling van maatregelen ten gevolge van de uitbraak van het COVID-19-virus, wat betreft de toelagen in het kader van het gezinsbeleid, BS 7 mei 2020; Besluit van de Waalse regering van bijzondere machten nr. 38 van 7/05/2020 waarbij afgeweken kan worden van de regels en voorwaarden voor de toekenning van de gezinsprestaties voor kinderen ouder dan 18 jaar, BS 15 mei 2020.

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.