Sociaal-Juridisch

Tijdelijke werkloosheid uitzendkrachten vanaf 01/07/2022

By 30 juni 2022juli 14th, 2022No Comments

In ons artikel “Tijdelijke werkloosheid vanaf 01/07/2022 – geen verlenging van de vereenvoudigde procedure – update” werd toegelicht dat de vereenvoudigde procedure tijdelijke werkloosheid overmacht corona en oorlog Oekraïne afloopt op tot 30/06/2022. 

Vanaf 01/07/2022 moeten de normale procedures tijdelijke werkloosheid  en formaliteiten opnieuw toegepast worden.

Het begrip ‘overmacht’ in het kader van de tijdelijke werkloosheid overmacht zal opnieuw strikt geïnterpreteerd worden (volledige onmogelijkheid tot uitvoering van de arbeidsovereenkomst)Voor tijdelijke werkloosheid die te wijten is aan economische oorzaken moet ook opnieuw de normale procedure voor economische werkloosheid toegepast worden.

Onderstaande bespreking heeft specifiek betrekking op de toepassing van tijdelijke werkloosheid voor uitzendkrachten.

Economische werkloosheid

Als algemene regel geldt dat er geen uitzendovereenkomst kan worden gesloten met als bedoeling om deze onmiddellijk te schorsen wegens tijdelijke werkloosheid, m.a.w. wanneer men wist dat de overeenkomst in realiteit niet kon worden uitgevoerd.

De RVA heeft aangepaste instructies gecommuniceerd voor de situatie vanaf 01/07/2022: 

Indien er sprake is van een indiensttreding van een “nieuwe” uitzendkracht, is tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen slechts mogelijk onder de volgende voorwaarden:
De uitzendarbeider is tewerkgesteld met doorlopende weekcontracten bij dezelfde gebruiker én:

  • ofwel is de tijdelijke werkloosheid wegens werkgebrek verenigbaar met het motief voor uitzendarbeid en is er een regeling van tijdelijke werkloosheid lopende voor de vaste werknemers van de afdeling waarin de uitzendkracht is tewerkgesteld.

Voorbeeld: een uitzendkracht die een werkneemster in bevallingsverlof vervangt of die ter beschikking wordt gesteld van een gebruiker om een vacante betrekking in te vullen met het oog op een vaste aanwerving door de gebruiker na afloop van de periode van terbeschikkingstelling (het zogenaamde ‘instroommotief’), kan samen met de ploeg waarvan hij deel uitmaakt, tijdelijk werkloos worden gesteld. 

  • ofwel is de uitzendkracht sinds ten minste 3 maanden (ononderbroken cf. 7-dagenregel) tewerkgesteld bij de gebruiker en is er een regeling van tijdelijke werkloosheid lopende voor de vaste werknemers van de afdeling waarin de uitzendkracht is tewerkgesteld (motief tijdelijke vermeerdering van werk).

Voorbeeld: een uitzendkracht die al 4 maanden tewerkgesteld is bij dezelfde gebruiker, kan samen met de vaste werknemers van de ploeg tijdelijk werkloos worden gesteld.de uitzendkracht is in dienst genomen om bedrijfsorganisatorische redenen (bv. ter vervanging van een werknemer die een onontbeerlijke schakel is om de werking van het bedrijf te verzekeren). 

“Opeenvolgende weekcontracten”:

  • ‘weekcontract’ contract 5 dagen per week of een contract <5 dagen per week op voorwaarde dat tijdens die dagen een voltijds werkrooster van een volledige week wordt gerespecteerd (bv. 4 x 9u, als 36u = voltijds) of een weekendoverbruggingscontract (in de regel twee dagen).
  • ‘opeenvolgend’: geen andere onderbreking dan een weekend, een weekend plus inacitviteitsdag indien 4-dagenweek of 5 dagen tussen het weekend waarin de weekoverbrugging werkt.
  • Individueel en collectief verlof wordt niet als onderbreking beschouwd.

Opgelet: Voor de toepassing van economische werkloosheid bedienden is het vereist dat  de klant-gebruiker voldoet aan de algemene prealabele voorwaarden om een regeling van schorsing bedienden in te voeren (cf. C106A).  Behoudens de aangifte van sociaal risico (ASR) verricht de gebruiker alle formaliteiten alsof de uitzendkracht bij hem in dienst is en hij dus de werkgever is. Deze afwijkende werkwijze laat toe om voor de mededelingen tijdelijke werkloosheid aan de RVA de diverse gegevens te koppelen en na te gaan of de prealabele voorwaarden vervuld zijn.

Tijdelijke werkloosheid overmacht

Vanaf 01/07/2022 kan tijdelijke werkloosheid wegens overmacht nog worden toegepast voor een werknemer die niet arbeidsongeschikt, maar in quarantaine of in isolatie moet om de verspreiding van het coronavirus te beperken en de werknemer niet kan telewerken (quarantaineattest).

De RVA heeft hierbij in verband met uitzendkrachten specifiek voorzien dat indien blijkt dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk is en dit tot het einde van die overeenkomst, dat dan tijdelijke werkloosheid niet mogelijk is.

Voor de twee andere situaties die coronagerelateerd zijn (opvang kind wegens sluiting school of crèche en quarantaine kind) waarvoor tijdelijke werkloosheid overmacht nog mogelijk zou zijn, werden geen specifieke instructies opgenomen voor uitzendkrachten. 

 

Bron: FAQ Corona RVA d.d. 23/06/2022.

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.