Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Tijdskrediet – update

By 30 juli 2019augustus 2nd, 2019No Comments

30/06 sleuteldatum voor het recht op tijdskrediet

In CAO nr. 103 wordt meermaals verwezen naar het aantal werknemers van de onderneming.

Bijvoorbeeld voor de aanvraagtermijn van het tijdskrediet (3 of 6 maanden), het recht op tijdskrediet bij < 10 werknemers, …..

Het aantal werknemers wordt bepaald op basis van het aantal tewerkgestelde werknemers op 30 juni van het jaar voorafgaand aan het jaar tijdens hetwelk de schriftelijke kennisgeving wordt verricht.

Definitie ‘gehandicapt kind’  

De definitie van ‘gehandicapt kind’ voor het recht op gemotiveerd tijdskrediet werd vanaf 01.04.2018 uitgebreid zodat werknemers ook tijdskrediet kunnen nemen voor een kind met een aandoening die leidt tot een erkenning van minstens 9 punten in alle drie de pijlers van de medisch-sociale schaal in de zin van de regelgeving met betrekking tot de kinderbijslag.

Het uitvoeringsbesluit m.b.t. uitkeringen werd ook gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Voor het recht op uitkeringen van de RVA is de wijziging retroactief van toepassing op 01/05/2019.

Tijdskrediet eindeloopbaan – afwijkende leeftijdsvoorwaarden

Voor het verkrijgen van een onderbrekingsuitkering voor tijdskrediet landingsbanen is de leeftijdsvoorwaarde in het algemeen bepaald op 60 jaar of ouder. In het KB van 12 december 2001 zijn een aantal uitzonderingen voorzien op deze leeftijdsvoorwaarde. De leeftijdsvoorwaarde wordt in het betreffende KB echter jaarlijks verhoogd om in 2019 de grens tot toegang tot de onderbrekingsuitkeringen ook tot 60 jaar te verhogen.

De interprofessionele cao nr. 137 van 23 april 2019 is aan deze verhoging tegemoetgekomen en heeft de leeftijdsvoorwaarde verlaagd naar 55 (vermindering 1/5) of 57 jaar (vermindering ½) voor zover de werknemer op het moment van de schriftelijke kennisgeving aan de werkgever valt onder één van de voorziene uitzonderingen voor het recht op onderbrekingsuitkeringen.

Let wel, de cao nr. 137 is op zich niet voldoende. De sociale partners zullen op sectoraal niveau de toepassing van deze cao nr. 137 uitdrukkelijk dienen te bevestigen middels een sectorale cao.

Uitkeringen tijdskrediet eindeloopbaan na thematisch verlof

Vanaf 1 april 2019 is er een oplossing voor werknemers die hun tijdskrediet eindeloopbaan stopzetten voor de opname van een thematisch verlof en die daarna het tijdskrediet weer willen hernemen.

Volgende voorwaarden moeten vervuld zijn opdat de werknemer toch onderbrekingsuitkeringen kan genieten:

  • Het tijdskrediet eindeloopbaan ging in voor 01/01/2015;
  • Er is een tijdelijke onderbreking wegens een grotere vermindering van de arbeidsprestaties i.h.k.v. thematisch verlof;
  • De nieuwe aanvraag voor de heropname van het tijdskrediet eindeloopbaan moet dezelfde vermindering bevatten als voorheen;
  • Er mag geen sprake zijn van een onderbreking (het thematisch verlof moet aansluiten op het tijdskrediet eindeloopbaan en de nieuwe aanvraag moet aansluiten op het thematisch verlof).

 

Bron: KB van 22 april 2019 tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2001 tot uitvoering van hoofdstuk IV van de wet van 10 augustus 2001 betreffende verzoening van werkgelegenheid en kwaliteit van het leven betreffende het stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking, BS 6 mei 2019; CAO nr. 103quater tot aanpassing van cao nr. 103 van 27 juni 2012 tot invoering van een stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbanen van 29 januari 2018; KB van 15 februari 2019 tot  wijziging van het koninklijk besluit van 30 december 2014 tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2001 tot uitvoering van hoofdstuk IV van de wet van 10 augustus 2001 betreffende verzoening van werkgelegenheid en kwaliteit van het leven betreffende het stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking, BS 1 april 2019.

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.