Skip to main content
Sociaal-Juridisch

BV-vrijstelling ploegen-en nachtarbeid

By 30 juli 2019No Comments

BV-vrijstelling ploegen-en nachtarbeid 

Op 27.05.2019 heeft de Fiscus een circulaire opgesteld met een FAQ over de BV-vrijstelling ploegen-en nachtarbeid.
Voor de bezoldigingen betaald of toegekend vanaf 01.01.2018 wordt de gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing voor ploegen- en nachtarbeid berekend op het ‘niveau van de groep van werknemers die in aanmerking komen voor de vrijstelling’.
Volgende groepen kunnen worden onderscheiden:
  • werknemers die vallen onder de klassieke definitie van ploegen-en nachtarbeid;
  • werknemers die in een volcontinu arbeidssysteem werken;
  • werknemers die vallen onder de definitie van ploegenarbeid m.b.t. werken in onroerende staat;
  • werknemers die werken in de binnenscheepvaart onder het regime van systeemvaart*

*Het formulier dat ingediend moet worden binnen de 2 werkdagen na de indiening van de BV-vrijstelling voor de systeemvaart werd ondertussen bekendgemaakt. Het formulier en de toelichting kan u hier raadplegen.

Aangiftetermijnen 

Als werkgever kan u beroep doen op bepaalde vrijstellingen van doorstorting van bedrijfsvoorheffing. Hiervoor moet u als schuldenaar een tweede aangifte 274 indienen waarbij door middel van een specifieke code aangegeven wordt om welke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing het gaat. Verder moet deze aangifte ook het negatief bedrag aan bedrijfsvoorheffing dat dus niet doorgestort dient te worden aan de Schatkist, vermelden.

Voor de toepassing van de vrijstelling van doorstorting kunnen de rechtzettingen inzake bedrijfsvoorheffing tot 31 augustus van het jaar dat volgt op het inkomstenjaar gebeuren door een tweede (en bijgevolg negatieve) aangifte alsnog in te dienen.

Vanaf 1 september van het jaar volgend op het inkomstenjaar kan een rechtzetting van de bedrijfsvoorheffing nog gebeuren door middel van het indienen van een bezwaarschrift. Dit dient te gebeuren bij de bevoegde directeur taxatie binnen een termijn van 5 jaar te rekenen vanaf 1 januari van het jaar waarvoor de bedrijfsvoorheffing verschuldigd is.

Bron: Circulaire 2019/C/42 over de vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing voor ploegen- en nachtarbeid; Circulaire nr. Ci.RH.244/597.746 (AOIF Nr. 48/2009) d.d. 03.11.2009; Circulaire 2019/C/69 over de vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing voor ploegenarbeid – invoering van een specifieke maatregel voor de systeemvaart. 

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.