Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Verlenging van de contante betaling van voorschotten voor taxichauffeurs

By 31 juli 2019No Comments

Principe: girale betaling

Sinds oktober 2016 is het in principe niet meer toegelaten het loon in cash geld (van hand tot hand) uit te betalen aan de werknemer. De werkgever moet gebruikmaken van maken van giraal geld (via overschrijving, circulaire cheque,…).

Uitzondering: contante betaling

Van dit principe kan afgeweken worden op voorwaarde er op het niveau van het paritair comité (activiteitensector) een collectieve arbeidsovereenkomst, een impliciet akkoord of een gebruik bestaat dat de betaling van hand tot hand toestaat, en dit voor de betrokken sector in zijn geheel of voor een gedeelte ervan.

Opgelet: In geval van uitbetaling van hand tot hand, moet de werkgever een kwitantie ter ondertekening voorleggen aan de werknemer.

Voorschotten taxichauffeurs

De sectorale cao voor de contante betaling van voorschotten op loon voor taxichauffeurs werd verlengd voor de periode van 01/01/2019 – 31/12/2019.

De taxichauffeurs hebben de mogelijkheid om loonvoorschotten in cash te vragen aan hun werkgever. Dit bedrag wordt echter beperkt tot 20 % van de recette van de chauffeur, met een maximum van 250 euro per maand.

Het is aan elke werkgever om het uitzonderlijk karakter te beoordelen. Ook het toegestane bedrag zal individueel door de werkgever beoordeeld worden.

De betaling van deze voorschotten op het loon moet gebeuren door middel van een specifiek uitbetalingsdocument. Dit document wordt in twee exemplaren opgesteld, waarvan één exemplaar overgemaakt wordt aan de chauffeur.

 

Bron: art. 5 arbeidsovereenkomstenwet; Cao van 16.05.2019 betreffende de contante betaling van voorschotten op loon, 151878/co/140.02.

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.