Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Toekenning aanvullende crisisuitkering zelfstandige tot 30 september en verhoging – update

By 30 augustus 2021No Comments

Met een KB van 15 september 2020 heeft de overheid de ziekte-uitkering voor zelfstandigen opgetrokken naar het niveau van het corona-overbruggingsrecht.

Voorwaarden

De aanvullende uitkering wordt toegekend aan:

  • de zelfstandigen en meewerkende echtgenoten (zonder gezinslast) op voorwaarde dat hun arbeidsongeschiktheid ten vroegste vanaf 1 maart 2020 aanvat is;
  • de zelfstandigen en meewerkende echtgenoten (zonder gezinslast), de niet onder het vorige lid vallen, en die al dan niet volledig een re-integratietraject met toelating van de adviserende arts volgen, en waarvoor de zelfstandige activiteit gedurende ten minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen vanaf 1 maart 2020 stopgezet is. Wanneer er een werkloosheidsuitkering ontvangen wordt,

De aanvullende crisisuitkering wordt toegekend voor elke dag waarvoor de gerechtigde recht heeft op de primaire arbeidsongeschiktheidsuitkering.

Op de aanvullende crisisuitkering wordt een bedrijfsvoorheffing van 11,11% ingehouden.

Tijdelijk karakter

De uitkering wordt toegekend voor een periode van arbeidsongeschiktheid tot en met 30 september 2021.

Bedrag

ArbeidsongeschiktheidDagbedrag tot 30/06/21Dagbedrag vanaf 01/07/21
Primaire arbeidsongeschiktheid€ 11,58€ 11,81
Invaliditeit zonder stopzetting bedrijf (geen gelijkstelling arbeidsongeschiktheid)€ 11,58€ 11,81
Invaliditeit met stopzetting bedrijf (met gelijkstelling arbeidsongeschiktheid)€ 7,08€ 7,22

 

Dankzij de aanvullende crisisuitkering bedraagt het totale dagbedrag van het vervangingsinkomen wegens arbeidsongeschiktheid 49,68 EUR (tot en met 30 juni 2021) of  50,67 EUR (vanaf 1 juli 2021). Dat is gelijk aan het maandbedrag van de uitkering toegekend in het kader van het crisisoverbruggingsrecht voor een zelfstandige zonder gezinslast, gedeeld door 26 werkdagen.

 

Bron: Ministerraad van 9 juli 2021; KB van 14/08/2021 tot wijziging van artikel 4 van het koninklijk besluit van 15 september 2020 houdende toekenning, ingevolge de COVID-19-pandemie, van een aanvullende crisisuitkering aan sommige arbeidsongeschikt erkende zelfstandigen en meewerkende echtgenoten, BS 25 augustus 2021; KB van 14/08/2021 tot tijdelijke schorsing van de toepassing van artikel 58, § 2 van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten, BS 26 augustus 2021. 

 

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.