Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Toepassing van tijdelijke werkloosheid quarantaine na een reis?

By 29 september 2021No Comments

De toepassing van tijdelijke werkloosheid overmacht corona is niet in alle gevallen mogelijk indien men in quarantaine moet na een reis. Hierbij wordt er een onderscheid gemaakt op basis van de kleurcode van het land.

1. Terugkeer uit een “groene” of  oranje” zone

Het is niet mogelijk om tijdelijke werkloosheid overmacht corona toe te passen, zelfs niet bij vrijwillige quarantaine. Er is immers geen verplichte quarantaine in deze situatie. Eventuele
quarantainegetuigschriften worden niet aanvaard.

2. Terugkeer uit een rode zone binnen de EU – op het moment van vertrek “groen of oranje “

Er is geen tijdelijke werkloosheid overmacht corona mogelijk indien de werknemer beschikt over het vereiste vaccinatiecertificaat of over een herstelcertificaat, zelfs niet bij vrijwillige quarantaine. Er is immers geen verplichte quarantaine.Eventuele quarantainegetuigschriften worden niet aanvaard.

Indien de werknemer een positieve PCR-test heeft afgelegd dan zal tijdelijke werkloosheid overmacht corona wel toegepast kunnen worden tijdens de quarantaine voor zover de werknemer niet arbeidsongeschikt is én niet kan telewerken.

Indien de werknemer een negatieve PCR-test heeft afgelegd dan zal tijdelijke werkloosheid overmacht corona niet toegepast kunnen worden, zelfs niet bij vrijwillige quarantaine. Er is immers geen verplichte quarantaine. Eventuele quarantainegetuigschriften worden niet aanvaard.

Indien de werknemer niet beschikt over het vereiste vaccinatiecertificaat of over een herstelcertificaat en ook geen PCR-test heeft afgelegd, dan kan er geen tijdelijke werkloosheid overmacht corona toegepast worden omdat de quarantaine had kunnen worden vermeden door het afleggen van een (negatieve) PCR-test. Er kan ook geen tijdelijke werkloosheid quarantaine worden aangevraagd in afwachting van een test (indien de werknemer zich bij aankomst niet onmiddellijk heeft laten testen).

3. Terugkeer uit een rode zone binnen de EU – op het moment van vertrek “rood “

Het is niet mogelijk om tijdelijke werkloosheid overmacht corona toe te passen, zelfs niet indien er verplichte quarantaine is (bv. omdat de PCR-test positief is), omdat de werknemer zichzelf
in deze situatie heeft geplaatst (dit is geen overmachtsituatie). Er wordt hierop een uitzondering voorzien voor ‘essentiële verplaatsingen’.

4. Terugkeer uit een “rode” zone buiten de EU

In dat geval moet er steeds een test worden afgelegd, zelfs al heeft de werknemer een vaccinatiecertificaat. Zonder certificaat moet de werknemer bovendien 10 dagen in quarantaine.

Bij vertrek “groen / oranje”

Indien de werknemer beschikt over het vereiste vaccinatiecertificaat of over een herstelcertificaat en een positieve PCR-test heeft afgelegd, dan kan er tijdelijke werkloosheid overmacht corona toegepast worden voor zover de werknemer niet arbeidsongeschikt is en niet kan telewerken.

Indien de werknemer beschikt over het vereiste vaccinatiecertificaat of over een herstelcertificaat en een negatieve PCR-test heeft afgelegd, dan kan er geen tijdelijke werkloosheid overmacht corona toegepast worden, zelfs niet bij vrijwillige quarantaine. Er is immers geen verplichte quarantaine. Eventuele quarantainegetuigschriften worden niet aanvaard.

Indien de werknemer beschikt over het vereiste vaccinatiecertificaat of over een herstelcertificaat maar geen PCR-test heeft afgelegd, dan kan er geen tijdelijke werkloosheid overmacht corona toegepast worden omdat de quarantaine had kunnen worden vermeden door het afleggen van een (negatieve) PCR-test. Er kan ook geen tijdelijke werkloosheid quarantaine worden aangevraagd in afwachting van een test.

Indien de werknemer niet beschikt over het vereiste vaccinatiecertificaat of over een herstelcertificaat dan is tijdelijke werkloosheid overmacht corona mogelijk tijdens quarantaine voor zover de werknemer niet arbeidsongeschikt is én niet kan telewerken (de quarantaine is in dat geval in principe immers verplicht, ongeacht het resultaat van de test).

Bij vertrek “rood”

Het is niet mogelijk om tijdelijke werkloosheid overmacht corona toe te passen, zelfs niet indien er verplichte quarantaine is (bv. omdat de PCR-test positief is), omdat de werknemer zichzelf
in deze situatie heeft geplaatst (dit is geen overmachtsituatie). Er wordt hierop een uitzondering voorzien voor ‘essentiële verplaatsingen’.

5. Terugkeer uit een zone “met heel hoog risico”:

Bij vertrek géén zone “met heel hoog risico” en ook géén “rode” zone – land binnen de EU / shengenzone

Indien de werknemer beschikt over een vaccinatiecertificaat dan is er geen tijdelijke werkloosheid overmacht corona mogelijk, zelfs niet bij vrijwillige quarantaine. Er is immers geen verplichte quarantaine. Eventuele quarantainegetuigschriften worden niet aanvaard.

Indien de werknemer niet beschikt over een vaccinatiecertificaat en een positieve test heeft afgelegd, dan is er tijdelijke werkloosheid overmacht corona mogelijk tijdens quarantaine voor zover de werknemer niet arbeidsongeschikt is én niet kan telewerken.

Indien de werknemer niet beschikt over een vaccinatiecertificaat en een negatieve test heeft afgelegd, dan is er geen tijdelijke werkloosheid overmacht corona mogelijk, zelfs niet bij vrijwillige quarantaine. Er is immers geen verplichte quarantaine. Eventuele quarantainegetuigschriften worden niet aanvaard.

Indien de werknemer niet beschikt over een vaccinatiecertificaat en geen test heeft afgelegd, dan is er geen tijdelijke werkloosheid overmacht corona mogelijk, omdat de quarantaine had kunnen worden vermeden door het afleggen van een (negatieve) PCR-test. Er kan ook geen tijdelijke werkloosheid quarantaine worden aangevraagd in afwachting van een test.

Bij vertrek géén zone “met heel hoog risico” en ook géén “rode” zone – land buiten de EU / shengenzone

Het is mogelijk om tijdelijke werkloosheid overmacht corona toe te passen tijdens quarantaine voor zover de werknemer niet arbeidsongeschikt is én niet kan telewerken.

Bij vertrek een zone “met heel hoog risico”  of “rode” zone

Het is niet mogelijk om tijdelijke werkloosheid overmacht corona toe te passen, zelfs niet indien er verplichte quarantaine is, omdat de werknemer zichzelf in deze situatie heeft geplaatst (dit is geen overmachtsituatie). Er wordt hierop een uitzondering voorzien voor ‘essentiële verplaatsingen’.

6. Specifieke gewestelijke situaties

Het is daarnaast mogelijk dat in een bepaald gewest (bv. Brussel) strengere regels gelden. De hiervoor uiteengezette principes zijn per analogie van toepassing. Dat betekent concreet dat er geen tijdelijke werkloosheid tijdens quarantaine mogelijk is wanneer:

  • er geen verplichte quarantaine is;
  • er enkel quarantaine is wanneer er geen (negatieve) test werd afgelegd;
  •  de quarantaine weliswaar verplicht is, maar de werknemer zich zelf in die situatie heeft geplaatst door te vertrekken naar een land waarvan al bij vertrek geweten was dat men na terugkeer in quarantaine zou moeten.

Bovendien geldt ook dat tijdelijke werkloosheid enkel mogelijk is voor zover u arbeidsgeschikt bent én niet kunt telewerken.

7. Essentiële verplaatsingen

Tijdelijke werkloosheid kan wel mogelijk zijn indien men omwille van een ‘essentiële verplaatsing’ naar het buitenland is vertrokken (vb. professionele of studieredenen, in het kader van co-ouderschap, om een begrafenis/crematie van een verwant tot de tweede graad bij te wonen, om een medische behandeling verder te zetten, of om iemand te bezoeken in het kader van palliatieve zorgen). De RVA behoudt zich wel het recht voor om in het geval van professionele redenen na te gaan of de werkgever niet kennelijk onredelijk heeft gehandeld door de werknemer naar het buitenland te sturen. Het betreft een feitenkwestie.

De RVA zal controles uitvoeren en zal de tijdelijke werkloosheid weigeren of achteraf terugvorderen indien de voorwaarden niet vervuld zijn (bv. wanneer er een reisverbod of een negatief reisadvies is bij vertrek of wanneer de ingeroepen reden voor de “essentiële” verplaatsing niet bewezen of ongeloofwaardig is of wanneer deze enkel als dekmantel moet dienen voor een in wezen toeristisch doel). Controles kunnen onder meer betrekking hebben op verplaatsingen die zich tijdens de schoolvakanties voordoen

 

Bron: FAQ RVA d.d. 15/09/2021. 

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.