Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Uitbreiding van de werkbaarheidscheques t.g.v. de coronacrisis

By 28 mei 2020No Comments

De werkbaarheidscheques en de (tijdelijke) verhoging van de KMO-portefeuille  werden geïntroduceerd in het kader van het actieplan ‘Werkbaar Werk’. Het doel hiervan is werkgevers aan te zetten tot actie rond werkbaar werk en de werkbaarheid van hun werknemers in kaart te brengen.

Werkbaar werk heeft betrekking op het evenwicht tussen de eisen van het werk en het vermogen van de werknemer.

Algemeen

Vlaamse ondernemingen kunnen een werkbaarheidscheque inzetten voor:

  • het aankopen van een scan om de werkbaarheidsgraad in kaart te brengen
  • en/of het inkopen van begeleiding bij het uitvoeren van een meting/ scan bij een erkende dienstverlener.

De begeleiding kan betrekking hebben op het rapporteren over de werkbaarheid, het opstellen van een werkbaarheidsplan en het toekennen van een prioritering aan de maatregelen of verbeterprojecten en/of monitoring van de veranderingen op het vlak van werkbaar werk. Als onderneming moet men zich engageren om naar aanleiding hiervan maatregelen en/of verbeterprojecten uit te voeren m.b.t. werkbaar werk.

Opgelet: de verbeteracties zelf kunnen in principe niet gefinancierd worden met de werkbaarheidscheques (cf. uitbreiding t.g.v. coronacrisis).

Indien men enkel begeleiding koopt voor het opstellen van een actieplan moet er max. 6 maanden voor de indiening van de factuur een werkbaarheidsanalyse uitgevoerd zijn in de onderneming.

Uitbreiding t.g.v coronacrisis

Gelet op de coronacrisis is er een tijdelijke uitbreiding voorzien zodat de werkbaarheidscheques ook gebruikt kunnen worden voor verbeteracties in de vorm van advies, begeleiding en opleiding voor:

  • Aanpassingen aan de werkpost en de arbeidsorganisatie: die ten goede komen van de werkbaarheid en de veiligheid van de werknemers gelet op de gewijzigde context van de corona-pandemie;
  • Competentieversterking gelet op de gewijzigde arbeidscontext;
  • Aanpak van de impact op het psychisch welbevinden van de werkenemers.

Voorbeeld: duurzaam beleid rond telewerk

Opgelet: de aankoop of plaatsing van bescherming materiaal kan niet gefinancierd worden met de werkbaarheidscheques.

Aanvraag

De werkbaarheidscheques kunnen gebruikt worden door zowel grote ondernemingen als KMO’s en dit zowel in de profit als de social profit gevestigd in het Vlaamse Gewest. Hierbij geldt als voorwaarde dat de onderneming minstens 1 werknemer in dienst heeft via een arbeidsovereenkomst.

Er wordt daarbij voorzien in een maximale financiering van 10.000 euro per ondernemingsnummer. Er kan maximaal 3x een aanvraag ingediend worden en dit is tot het maximum bereikt is of tot het budget uitgeput is. De subsidie wordt daarnaast begrensd tot 60% van de totale kosten. De minimale eigen inbreng bedraagt dus 40% van de totale kosten.

De maximale duurtijd van het project is 6 maanden.

De aanvraag kan ingediend online ingediend worden van 01/01/2020 t.e.m. 31/12/2020. Hierbij moet de factuur van de geregistreerde dienstverlener opgeladen worden alsook een verklaring op eer.

De oproep staat open tot het beschikbare jaarbudget bereikt is.

Opgelet: deze aanvraag valt onder de de-minimis-regelgeving.

Verlenging aanvragen

Alle werkbaarheidscheque-projecten die aangevraagd werden voor 16 maart 2020 kunnen op aanvraag een verlenging bekomen van hun projectperiode via mail (werkbaarheidscheque@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie) vanaf het moment dat de corona maatregelen worden opgeheven. Deze verlenging kan maximaal dezelfde termijn bedragen als de duurtijd van de corona maatregelen. Individuele dossiers die wegens omstandigheden meer tijd nodig hebben om terug op te starten, kunnen contact opnemen voor een uitzondering mits goede argumentatie.

 

Bron: https://www.vlaanderen.be/werkbaarheidscheque-en-verhoging-kmo-portefeuille. 

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.