Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Uitzendsector – trekkingsrecht inzake opleiding voor de periode 2019 – 2020

By 30 maart 2021No Comments

Op 09/03/2021 werd er een nieuwe CAO gesloten in PC 322 met betrekking tot het trekkingsrecht inzake opleiding voor de periode 2019 – 2020

Concreet wordt er voor de periode 2019 – 2020 een trekkingsrecht ingevoerd voor de uitzendkantoren die vormingsinspanningen leveren voor uitzendkrachten. 

De voorwaarden voor de uitoefening van het trekkingsrecht zijn vastgesteld door het Sociaal Fonds voor Uitzendkrachten. Bijkomende informatie hierover kan u terugvinden op de website van het SFU. 

Vorming 

Er zijn verschillende mogelijkheden qua vorming voor de uitzendkrachten: 

  • Opleiding ’on the job’ bij de gebruiker (V1) 
  • Vorming ingericht door het uitzendkantoor (V2)
  • Externe vorming bij een opleidingscentrum (V3)

De uitzendkracht dient de vorming te genieten tijdens de arbeidsuren, wat maakt dat hij/zij tijdens de vorming verbonden is door een arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid. Het uitzendkantoor dient het loon voor de uren/dagen vorming te betalen.

Het is aan te raden om de opleidingsuren op de loonbrief als vormingsuren/ opleidingsuren te vermelden op de loonbrief.

Aanvraagdossier tot recuperatie 

Het uitzendkantoor kan een aanvraagdossier tot recuperatie indienen voor de vormingsinspanningen voor de periode van 01/01/2019 t.e.m. 31/12/2020. Het dossier moet ook bewijsdocumenten bevatten met betrekking tot de geboden vorming en de kost van de vorming voor het uitzendkantoor. 

  • V1 formulier: naast de vermelding van de gegevens van het uitzendkantoor, de uitzendkracht en de gebruiker, moet een beschrijving worden gegeven van de gevolgde opleiding (met name de inhoud/het programma van de vorming, de plaats waar de vorming doorging, het aantal uren aan de vorming besteed en het resultaat van de vorming).  Het V1 formulier wordt ondertekend door het uitzendkantoor en de uitzendkracht en er dient een kopie van de loonbrief van de uitzendkracht toegevoegd worden.

 

  • V2 formulier:  naast de vermelding van de gegevens van het uitzendkantoor en de uitzendkracht, een beschrijving wordt gegeven van de gevolgde vorming (met name de inhoud/het programma van de vorming, de naam (namen) van de lesgever(s), de plaats waar de vorming doorging, het aantal uren aan de vorming besteed en het resultaat van de vorming. Het V2 formulier wordt ondertekend door het uitzendkantoor en de uitzendkracht en er dient een kopie van de loonbrief van de uitzendkracht toegevoegd worden.

 

  • V3 formulier: het V3 formulier moet ingevuld worden en wordt ondertekend door het uitzendkantoor en de uitzendkracht. Er dient een kopie van de loonbrief van de uitzendkracht toegevoegd worden en een door de instelling verstrekt inschrijvingsbewijs van de betrokken uitzendkracht(en) voor de gevolgde vorming. Het uitzendkantoor dient het bewijs te leveren van de werkelijke kostprijs van zijn vormingsinspanning. De kosten die voor teruggave in aanmerking komen, zijn het (geplafonneerd) loon aan de uitzendkracht betaald tijdens de vorming en de kostprijs van een externe vorming (door toevoeging van een kopie van de factuur van de vormingsinstelling aan het uitzendkantoor).

De dossiers moeten ingediend worden voor 30/06/2021

Opgelet: De recuperatie van de kost van de vorming kan niet gecumuleerd worden – voor dezelfde vorming en dezelfde uitzendkracht – met de tewerkstellingspremie ten gunste van de risicogroepen (0,1%-bijdrage).

 

Bron: Collectieve arbeidsovereenkomst van 09/03/2021 betreffende het trekkingsrecht inzake opleiding voor de periode 2019 – 2020; https://www.fondsinterim.be/.

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.