Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Veralgemeende fietsvergoeding vanaf 01/05/2023 – update

By 30 maart 2023No Comments

De NAR heeft op 24/01/2023 een CAO gesloten die tot doel heeft de toekenningsvoorwaarden, het bedrag en de modaliteiten voor de tegemoetkoming van de werkgever voor de verplaatsingen per fiets van de werknemer tussen zijn woonplaats en zijn plaats van tewerkstelling te regelen vanaf 01/05/2023.

Suppletieve regeling

Deze NAR CAO voorziet in een suppletieve regeling voor de toekenning van een fietsvergoedign in het kader van het woon-werkverkeer.

De CAO doet bijgevolg geen afbreuk aan de CAO’s die op sector- of ondernemingsniveau zijn of worden gesloten die voorzien in de toekenning van een specifieke vergoeding voor woon-werkverkeer per fiets. In dat geval zijn de vastgestelde toekenningsmodaliteiten en bedragen van toepassing.

Bovendien is deze CAO niet van toepassing op het woon-werkverkeer per fiets tussen 1 mei 2023 en 31 december 2023 van werknemers die tewerkgesteld zijn in de paritaire comités die sinds 1 januari 2020 voor het eerst zijn samengesteld.

Fiets?

Onder “fiets” wordt verstaan:  een rijwiel, een gemotoriseerd rijwiel of een speed pedelec, zoals gedefinieerd in het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer, met dien verstande
dat de gemotoriseerde rijwielen en de speed pedelecs enkel in aanmerking komen wanneer ze elektrisch worden aangedreven.

Fietsvergoeding

De vergoeding wordt toegekend aan de werknemer die de verplaatsingen tussen zijn woonplaats en zijn plaats van tewerkstelling regelmatig per fiets verricht (niet voor occasionele verplaatsingen).

Voorbeeld: een  de werknemer zich ten minste één keer per week met de fiets van zijn woonplaats naar het werk begeeft.

Voorbeeld: de werknemer die in de zomer met de fiets naar het werk komt.

Indien de werknemer gebruik maakt van verschillende vervoerswijzen, waaronder de fiets, heeft hij de mogelijkheid om voor elk daarvan een vergoeding van zijn werkgever te ontvangen, op voorwaarde dat die verschillende vergoedingen betrekking hebben op hetzij verschillende gedeelten van het woon-werktraject, hetzij hetzelfde traject (of hetzelfde gedeelte daarvan) dat in verschillende perioden van het jaar wordt afgelegd.

Voorbeeld: Een werknemer die bijvoorbeeld een voltijds jaarabonnement voor de trein heeft, kan geen vergoeding ontvangen wanneer hij af en toe met de fiets naar het werk komt.

De toekenning van de vergoeding wordt geplafonneerd op een afstand van maximum 20 kilometer per enkel traject (max. 40 km per dag).

Voor het jaar 2023 bedraagt de vergoeding 0,27 euro per met de fiets afgelegde kilometer. Het bedrag is gekoppeld aan het maximaal fiscaal vrijgesteld bedrag van de fietsvergoeding.

Om het bedrag van de tegemoetkoming van de werkgever te bepalen, dient de werknemer een verklaring op eer in te vullen en te ondertekenen waarin hij het aantal kilometers vermeldt dat hij met de fiets aflegt tussen zijn woonplaats en de plaats van tewerkstelling, evenals het betrokken aantal dagen in die maand.

De frequentie van de verklaring en de modaliteiten voor de controle van de ingevulde gegevens  moeten door de werkgever worden vastgesteld.

Uitzendarbeid? 

In PC 322.00 is er een sectorale cao van 12/09/2022 betreffende de fietsvergoeding. Deze sectorale is suppletief. Concreet betekent dat dat deze regeling wordt toegepast op de uitzendkrachten die ter beschikking gesteld worden van klant-gebruikers bij wie geen sectorale of bedrijfsbepalingen gelden betreffende de fietsvergoeding.

Daarnaast is er nu de nieuwe NAR CAO nr. 164 die ook een suppletieve regeling voorziet voor de toekenning van een fietsvergoeding voor woon-werkverkeer. 

In dit kader stelt zich de vraag hoe deze twee suppletieve cao’s zich ten opzichte van elkaar verhouden. Op dit moment is dit nog onduidelijk aangezien PC 322 hierover nog geen standpunt heeft ingenomen. 

 

Bron: CAO nr. 164 van 24/01/2023 betreffende de tegemoetkoming van de werkgever voor de verplaatsingen per fiets van de werknemer tussen zijn woonplaats en zijn plaats van tewerkstelling. 

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.