Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Verlaagd bedrijfsvoorheffingspercentage op wettelijke uitkeringen tijdelijke werkloosheid – update

By 29 april 2021No Comments

Gelet op de coronacrisis wordt er veel gebruik gemaakt van tijdelijke werkloosheid.

De werknemers in tijdelijke werkloosheid wegens overmacht of voor economische redenen ontvangen voor de periode van 01/02/2020 t.e.m. 31/03/2021 tijdelijk een verhoogde uitkering, namelijk 70% van het gemiddeld geplafonneerd loon (geplafonneerd op 2.754,76 euro / maand). De werknemer ontvangt een dagelijkse uitkering krijgen tussen de € 55,59 (minimum) en € 74,17 (maximum).

Bovenop de tijdelijke werkloosheidsuitkering wegens overmacht zal de werknemer ook een aanvullende vergoeding ontvangen van de RVA ten belope van 5,63 euro per dag en dit voor de periode van 13/03/2020 tot 31/03/2021. 

Op het bedrag van de wettelijke tijdelijke werkloosheidsuitkering wordt normaal een bedrijfsvoorheffing van 26,75% ingehouden. Dat percentage werd voor de uitkeringen die betrekking hebben op de periode vanaf mei 2020 tot en met 31 maart 2021 evenwel verlaagd tot 15%. Concreet heeft dit tot gevolg dat tijdelijke werklozen een hoger nettobedrag op hun rekening gestort krijgen.

Het kernkabinet heeft ondertussen aangekondigd dat dit verlaagd bedrijfsvoorheffingspercentage verlengd zal worden tot eind juni 2021. 

Opgelet: deze tariefverlaging heeft enkel betrekking op de wettelijke tijdelijke werkloosheidsuitkeringen. Voor aanvullende vergoedingen die de werkgever zou betalen bovenop de tijdelijke werkloosheidsuitkering blijft het percentage van 26,75% van toepassing!

Opgelet: de ingehouden bedrijfsvoorheffing is steeds een voorafbetaling op de uiteindelijk verschuldigde personenbelasting. De ingehouden bedrijfsvoorheffing zal dus na afloop van het jaar verrekend worden met de verschuldigde eindbelasting. In de personenbelasting/eindbelasting is de fiscale behandeling niet gewijzigd, zowel de wettelijke werkloosheidsuitkering als aanvullende vergoedingen worden progressief belast. Desgevallend kan de werknemer aanspraak maken op een belastingvermindering voor werkloosheidsuitkeringen.

Gelet op de verlaging van het bedrijfsvoorheffingspercentage stellen werknemers die tijdelijk werkloos werden gesteld in 2020 zich vaak af welke impact dit heeft op hun fiscale eindafrekening voor inkomstenjaar 2020. 

Via de digitale berekeningstool ‘Tax-Calc’ kan men op de website van de FOD Financiën een anonieme raming van het belastingbedrag bekomen. Ook via de applicatie Tax-on-web kan men binnenkort een simulatie van de belastingen maken. 

 

Bron:  Koninklijk besluit van 16 december 2020 tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de bedrijfsvoorheffing, BS 22/12/2020;  www.premier.be ; KB van 29/03/2021  tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de wettelijke uitkeringen voor tijdelijke werkloosheid, BS 31/03/2021. 

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.