Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Verlaagd bv-percentage op wettelijke uitkeringen tijdelijke werkloosheid blijft van toepassing tot 30/09

By 29 juni 2021No Comments

Op het bedrag van de wettelijke tijdelijke werkloosheidsuitkering wordt normaal een bedrijfsvoorheffing van 26,75% ingehouden. Dat percentage werd voor de uitkeringen die betrekking hebben op de periode vanaf mei 2020 tot en met 30 juni 2021 evenwel verlaagd tot 15%. Concreet heeft dit tot gevolg dat tijdelijke werklozen een hoger nettobedrag op hun rekening gestort krijgen.

Ondertussen is aangekondigd dat dit verlaagd bedrijfsvoorheffingspercentage verlengd zal worden tot eind september 2021. 

Opgelet: deze tariefverlaging heeft enkel betrekking op de wettelijke tijdelijke werkloosheidsuitkeringen. Voor aanvullende vergoedingen die de werkgever zou betalen bovenop de tijdelijke werkloosheidsuitkering blijft het percentage van 26,75% van toepassing!

Opgelet: de ingehouden bedrijfsvoorheffing is steeds een voorafbetaling op de uiteindelijk verschuldigde personenbelasting. De ingehouden bedrijfsvoorheffing zal dus na afloop van het jaar verrekend worden met de verschuldigde eindbelasting. In de personenbelasting/eindbelasting is de fiscale behandeling niet gewijzigd, zowel de wettelijke werkloosheidsuitkering als aanvullende vergoedingen worden progressief belast. Desgevallend kan de werknemer aanspraak maken op een belastingvermindering voor werkloosheidsuitkeringen.

Gelet op de verlaging van het bedrijfsvoorheffingspercentage stellen werknemers die tijdelijk werkloos werden gesteld in 2020 zich vaak af welke impact dit heeft op hun fiscale eindafrekening voor inkomstenjaar 2020.

Via de digitale berekeningstool ‘Tax-Calc’ kan men op de website van de FOD Financiën een anonieme raming van het belastingbedrag bekomen. Ook via de applicatie Tax-on-web kan men binnenkort een simulatie van de belastingen maken.

Bron: Koninklijk besluit van 20 juni 2021 tot wijziging van de bijlage III van het KB/WIB 92 op het stuk van de wettelijke uitkeringen voor tijdelijke werkloosheid, BS 23 juni 2021.

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.