Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Verlenging maatregelen Werkbaar Werk in 2024

By 31 januari 2024No Comments

De werkbaarheidscheques en de verhoging van de KMO-portefeuille werden in 2021 geïntroduceerd in het kader van het actieplan ‘Werkbaar Werk’. Het doel hiervan was werkgevers aan te zetten tot actie rond werkbaar werk en de werkbaarheid van hun werknemers in kaart te brengen.

Werkbaar werk heeft betrekking op het evenwicht tussen de eisen van het werk en het vermogen van de werknemer. Deze maatregelen worden door de Vlaamse Regering verlengd tot 31 juli 2024.

Werkbaarheidscheque

Vlaamse ondernemingen kunnen een werkbaarheidscheque inzetten voor:

  • het aankopen van een scan om de werkbaarheidsgraad in kaart te brengen
  • en/of het inkopen van begeleiding bij het uitvoeren van een meting/ scan bij een erkende dienstverlener.

De begeleiding kan betrekking hebben op het rapporteren over de werkbaarheid, het opstellen van een werkbaarheidsplan en het toekennen van een prioritering aan de maatregelen of verbeterprojecten en/of monitoring van de veranderingen op het vlak van werkbaar werk. Als onderneming moet men zich engageren om naar aanleiding hiervan maatregelen en/of verbeterprojecten uit te voeren m.b.t. werkbaar werk.

Met de werkbaarheidscheque kan een onderneming tevens advies, begeleiding en/of opleiding aankopen, waarbij telkens aandacht moet zijn voor het psychosociale welbevinden van de medewerkers, meer bepaald voor:

  • Aanpassingen aan de werkpost en de arbeidsorganisatie: die ten goede komen van de werkbaarheid en de veiligheid van de werknemers;
  • Competentieversterking die noodzakelijk is om werkbaar te kunnen werken;
  • Aanpak van de impact op het psychisch welbevinden van de werknemers.

Voorbeeld: duurzaam beleid rond telewerk

De cheque kan tevens enkel ingezet worden bij een erkende dienstverlener van de KMO-portefeuille. 

Aanvraag

De werkbaarheidscheques kunnen gebruikt worden door zowel grote ondernemingen als KMO’s en dit zowel in de profit als de social profit gevestigd in het Vlaamse Gewest. Hierbij geldt als voorwaarde dat de onderneming minstens 1 werknemer in dienst heeft via een arbeidsovereenkomst.

Er wordt daarbij voorzien in een maximale financiering van 9.000 euro per ondernemingsnummer over een periode van 8 maanden (of totdat het budget uitgeput is). Ondernemingen die in het verleden reeds gebruik gemaakt hebben van de werkbaarheidscheque, kunnen dit in 2024 niet opnieuw doen.

De aanvraag kan ingediend online ingediend worden t.e.m. 31/07/2024. Hierbij moet de factuur van de geregistreerde dienstverlener opgeladen worden alsook een verklaring op eer.

De oproep staat open tot het beschikbare jaarbudget bereikt is.

Opgelet: deze aanvraag valt onder de de-minimis-regelgeving.

Verhoging van de kmo-portefeuille voor acties werkbaar werk

Ondernemingen die reeds het voorziene plafond van de KMO-portefeuille van 7.500 € opgebruikt hebben en die thans nog maatregelen in het kader van ‘werkbaar werk’ willen nemen, kunnen rekenen op een bijkomende verhoging van 5.000 € per organisatie gedurende een periode van 8 maanden.

Deze verhoging kan gebruikt worden voor :

  • maatregelen of verbeterprojecten in het kader van ‘werkbaar werk’; of
  • andere maatregelen buiten ‘werkbaar werk’.
    Dit kan maximum voor het bedrag van de acties inzake de werkbaarheid die genomen werden binnen de KMO-portefeuille.

De aanvraag kan ingediend online ingediend worden t.e.m. 31/07/2024

Bron: Bericht Vlaamse Ministerraad van 15 december 2023, “Verlenging van de subsidiegroepen werkbaarheidscheque en verhoging kmo-portefeuille voor het jaar 2024”

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.