Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Verruimde stagebonus van toepassing tot schooljaar 2022-2023

By 31 maart 2022april 29th, 2022No Comments

De Vlaamse regering heeft de ‘gewone’ stagebonus in het verleden reeds verruimd om de ondernemingen aan te moedigen om ondanks corona toch te investeren in een werkplek en begeleiding voor leerlingen.

De ‘gewone’ stagebonus wordt toegekend aan ondernemingen gelegen in het Vlaamse Gewest, die een jongere een werkplekleren (duale of alternerende opleiding) aanbieden voor een minimale duur van 3 maanden. In het schooljaar dat de ‘gewone’ stagebonus aangevraagd wordt, moet de leerling jonger zijn dan 18 jaar op 1 september. De ‘gewone’ stagebonus kan maar drie keer per jongere aangevraagd worden. De stagebonus bedraagt 500 € bij de eerste en tweede toekenning. Bij de derde toekenning ontvangt de onderneming 750 €.

Thans heeft de Vlaamse overheid de stagebonus nu ook verruimd naar leerlingen die 18 jaar zijn of ouder bij de eerste aanvraag.

Voorwaarden ‘verruimde’ stagebonus

  • De onderneming situeert zich in het Vlaamse Gewest, 
  • en biedt in het kader van het werkplekleren minstens drie maanden tijdens het betrokken schooljaar een werkplek aan, aan de jongere.
  • Dit werkplekleren wordt geregeld middels een overeenkomst die de Vlaamse Gemeenschap toelaat i.k.v. alternerende opleiding ofwel via een opleidingsovereenkomst ter invulling van een ‘aanloopcomponent’.

In tegenstelling tot bij de ‘gewone’ stagebonus geldt er hier dus geen leeftijdsvoorwaarde voor de toekenning.

Als voldaan is aan de voorwaarden, kan per jongere die opgeleid wordt, een ‘verruimde’ stagebonus één keer per schooljaar aangevraagd wordt.

Deze aanvullende stagebonus bedraagt 500 € en telt niet mee voor het bepalen van het maximaal aantal ontvangen stagebonussen. Ze komt dus bovenop de ‘gewone’ stagebonus.

Werkgevers kunnen m.a.w. in schooljaar 2021-2022 en 2022-2023 afhankelijk van de leeftijd van de jongere, een ‘gewone’ of ‘verruimde’ stagebonus aanvragen.

Aanvraagprocedure

De onderneming dient dezelfde procedure te volgen als bij de aanvraag van de ‘gewone’ stagebonus. De aanvraag moet uiterlijk op 31 december na het einde van het schooljaar ingediend worden.

Voor meer info kan u terecht op de volgende website.

Bron: B. Vl. R. van 11 maart 2022 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2018 betreffende de start- en stagebonus, wat betreft de verruimde stagebonus voor het schooljaar 2021-2022 en het schooljaar 2022-2023, BS 29 april 2022,  www.vlaanderen.be/stagebonus/de-stagebonus

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.