Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Versterking werkbonus vanaf 01/07/2023

By 26 april 2023No Comments

Sinds 1 januari 2000 is er een systeem van vermindering van de werknemersbijdragen van kracht, dat tot doel heeft werknemers met een laag loon een hoger nettoloon te garanderen, zonder daarbij het brutoloon te verhogen. Het gaat om de werknemers van de privésector en van de openbare sector die een werknemersbijdrage van 13,07 % verschuldigd zijn. De vermindering bestaat uit een forfaitair bedrag dat geleidelijk vermindert naarmate het loon hoger wordt.

Er wordt voorzien in een versterking van de werkbonus vanaf 01/07/2023, met name door:

  • De verhoging van het maximumforfait voor werknemers met de laagste lonen;
  • De toevoeging van een extra loonschijf voor de laagste lonen. Er zal vanaf 01/07/2023 sprake zijn van vier in plaats van drie loongrenzen.

Loonschijven en verminderingsbedragen die gelden vanaf 1 december 2022.

Bedienden

S (refertemaandloon aan 100% in EUR)R (basisbedrag in EUR)

≤ 2.013,64
2.013,64 en ≤ 3.082,66
3.082,66

247,31
247,31 – ( 0,2313 x (S – 2.013,64))
0,00

Arbeiders

S (refertemaandloon aan 100% in EUR)R (basisbedrag in EUR)

≤ 2.013,64
2.013,64 en ≤ 3.082,66
3.082,66

267,09
267,09 – (0,2498 x (S – 2.013,64))
0,00

 

Loonschijven en verminderingsbedragen die gelden vanaf 1 juli 2023*

* Op voorwaarde dat er geen sprake is van tussentijdse indexaties

Bedienden

S (refertemaandloon aan 100% in EUR)R (basisbedrag in EUR)

≤ 2.013,64

2.013,64 en ≤ 2.571,45

> 2.571,45 en ≤ 3.082,66

3.082,66

262,16

262,16 – (0,2579) x (S – 2.013,64)

247,31 – ( 0,2313 x (S – 2.013,64))

0,00

Arbeiders

S (refertemaandloon aan 100% in EUR)R (basisbedrag in EUR)

≤ 2.013,64

2.013,64 en ≤ 2.571,45

2.013,64 en ≤ 3.082,66

3.082,66

283,13

283,13 – (0,2785 x (S – 2.013,64))

267,09 – (0,2498 x (S – 2.013,64))

0,00

 

Bron: KB van 27/03/2023 tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 januari 2000 tot uitvoering van artikel 2 van de wet van 20 december 1999 tot toekenning van een werkbonus onder de vorm van een vermindering van de persoonlijke bijdragen van sociale zekerheid aan werknemers met lage lonen, aan sommige werknemers die het slachtoffer waren van een herstructurering en aan de betaalde sportbeoefenaars, BS 12 april 2023. 

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.