Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Vlaams doelgroepenbeleid wijzigingen 01/01/2020 – overgangsmaatregelen

By 28 november 2019No Comments

In ons artikel ‘Wijzigingen Vlaams doelgroepenbeleid vanaf 01/01/2020’ informeerden wij u reeds over de intentie van de Vlaamse regering om het Vlaams doelgroepenbeleid vanaf 01/01/2020 aan te passen.

Met name de verhoging van de leeftijdsvoorwaarde voor oudere werknemers naar 58 jaar en wordt de afschaffing van de doelgroepvermindering voor middengeschoolde jongeren afgeschaft.

In een ontwerp van decreet van 15/11/2019 worden de overgangsmaatregelen verder aangepast en verfijnd.

Overgangsmaatregelen oudere werknemers

De huidige reglementering voorziet een doelgroepvermindering voor oudere ‘zittende’ werknemers en ‘niet-werkende werkzoekende’ ouderen vanaf 55 jaar.

Gelet op de toegenomen werkzaamheidsgraad voor 55-plussers wordt de leeftijd voor de toekenning van de doelgroepvermindering voor ouderen vanaf 01/01/2020 verhoogd naar 58 jaar.

Er worden daarbij volgende overgangsmaatregelen voorzien:

  • Werkgevers die voor 01/01/2020 een ‘niet-werkende werkzoekende’ van 55 tot 57 jaar hebben aangeworven met een doelgroepvermindering, kunnen van deze doelgroepvermindering blijven genieten voor de duurtijd die was toegekend bij de aanwerving. Hierbij wordt rekening gehouden met een eventuele onderbreking van de tewerkstelling tijdens de looptijd van het recht, zolang de onderbreking minder dan vier kwartalen bedraagt;
  • Werkgevers die voor 01/01/2020 een ‘niet-werkende werkzoekende’ van 55-57 jaar hebben aangeworven die na het verloop van de acht kwartalen de leeftijd van 58 jaar nog niet heeft bereikt, kan, in afwachting dat de werknemer 58 jaar wordt, gebruik gemaakt worden de doelgroepvermindering voor ‘zittende’ werknemers (volgens de huidige voorwaarden);
  • Werkgevers die voor 01/01/2020 reeds gebruik maken van de doelgroepvermindering voor de tewerkstelling van een ‘zittende’ werknemer van 55 tot 57 jaar, zullen dit voordeel blijven ontvangen (overeenkomstig de huidige voorwaarden);
  • Werkgevers die personen die op 31 december 2019 minstens de leeftijd van 55 jaar hebben, en nog niet in dienst zijn aanwerven, kunnen bij een aanwerving na 1 januari 2020, beroep doen op de doelgroepvermindering als ‘zittende’ werknemer.

Overgangsmaatregelen middengeschoolde jongeren

Vanaf 01/01/2020 zal de doelgroepvermindering voor de aanwerving van middengeschoolde jongeren afgeschaft worden.

Werkgevers die vanaf 01/01/2020 een middengeschoolde jongere aanwerven, zullen dus geen aanspraak meer kunnen maken op de doelgroepvermindering middengeschoolde jongeren.

Werkgevers die uiterlijk op 31/12/2019 een middengeschoolde jongere in dienst hebben genomen en van de doelgroepvermindering genieten, zullen dit voordeel blijven ontvangen voor de resterende duurtijd overeenkomstig de huidige voorwaarden.

Inwerkingtreding

Bovenstaande wijzigingen worden voorzien vanaf 01/01/2020.

Opgelet: bovenstaande bespreking is gebaseerd op ontwerpteksten.  De regeling kan dus nog wijzigen en is onder voorbehoud van publicatie in het Belgisch Staatsblad.

 

Bron: Beleidsnota Werk en Sociale Economie 2019-2024 van Vlaams minister Hilde Crevits, 128 (2019-2020) nr. 1; Ontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2020 van de Vlaamse Regering, 152 (2019-2020) nr. 1.

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.