Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Wijzigingen Vlaams doelgroepenbeleid vanaf 01/01/2020?

By 29 oktober 2019No Comments

De Vlaamse regering heeft op 18/10/2019 principiële goedkeuring gegeven voor het voorontwerp van decreet houdende bepalingen van de begroting 2020.

De Vlaamse regering voorziet in dit voorontwerp een aanpassing van het Vlaams doelgroepenbeleid vanaf 01/01/2020. Concreet wordt de leeftijdsvoorwaarde voor oudere werknemers verhoogd naar 58 jaar en wordt de doelgroepvermindering voor middengeschoolde jongeren afgeschaft. Er worden daarbij wel enkele overgangsmaatregelen voorzien.

Doelgroepvermindering oudere werknemers – verhoging leeftijdsvoorwaarde

De doelgroepvermindering voor 55-plussers werd in 2016 opgesplitst in een doelgroepvermindering voor zittende werknemers en een doelgroepvermindering voor de aanwerving van niet-werkende werkzoekenden ouder dan 55 jaar. Werkgevers die een niet-werkende werkzoekende aanwerven genieten gedurende 8 kwartalen van een vermindering van de werkgeversbijdragen en kunnen nadien genieten van de doelgroepvermindering voor zittende werknemers.

De leeftijdsvoorwaarde voor het openen van het recht op de doelgroepvermindering voor ouderen wordt vanaf 01/01/2020 opgetrokken van 55 jaar naar 58 jaar.

De Vlaamse regering geeft hiervoor als reden dat de werkzaamheidsgraad voor 55-plussers (specifiek de jongste leeftijdscategorie) in de voorbije periode toegenomen is en ze de middelen voor het doelgroepenbeleid doelgericht wil inzetten.

Overgangsmaatregelen?

Voor oudere werknemers van 55 tot 57 jaar die uiterlijk op 31 december 2019 in dienst zijn getreden en waarvoor men de doelgroepvermindering geniet, behouden de werkgevers de doelgroepvermindering volgens de huidige voorwaarden.

Werkgevers die vanaf 01/01/2020 een werknemer van 55 tot 57 jaar aanwerven zullen niet langer gebruik kunnen maken van de doelgroepvermindering. Ook voor zittende werknemers die vanaf 01/01/2020 de leeftijd van 55 jaar bereiken zal de doelgroepvermindering niet toegepast kunnen worden.

Daarnaast voorziet men een specifieke overgangsmaatregel voor niet-werkende werkzoekende ouderen van 55 tot 57 jaar die werden aangeworven en die na het verloop van de 8 kwartalen de leeftijd van 58 jaar nog niet bereikt hebben. Voor deze werknemers zal men, in afwachting dat de werknemer 58 jaar wordt, de doelgroepvermindering voor zittende werknemers genieten volgens de huidige voorwaarden.

Doelgroepvermindering middengeschoolde jongeren – afschaffing

De doelgroepvermindering voor de aanwerving van middengeschoolde jongeren wordt vanaf 01/01/2020 afgeschaft.

In de memorie van toelichting lezen we dat volgens VIONA-onderzoek middengeschoolde jongeren een voldoende sterk profiel hebben en dat deze groep niet steeds geconfronteerd wordt met problemen om een job te vinden.  Volgens de Vlaamse regering schiet de doelgroepvermindering voor deze categorie van jongeren zijn doel dan ook voorbij. Zo zouden werkgevers een financiële incentive krijgen voor de aanwerving van een persoon die ze zonder deze incentive ook zouden aangenomen hebben.

Overgangsmaatregelen?

Werkgevers die vanaf 01/01/2020 een middengeschoolde jongere aanwerven zullen dus niet langer kunnen genieten van deze doelgroepvermindering.

Werkgevers die uiterlijk op 31/12/2019 een middengeschoolde jongere in dienst hebben genomen en van de doelgroepvermindering genieten, zullen dit voordeel blijven ontvangen voor de resterende duurtijd overeenkomstig de huidige voorwaarden.

Inwerkingtreding

Het voorontwerp voorziet dat bovenvermelde wijzigingen vanaf 01/01/2020 in werking treden.

Opgelet: bovenstaande bespreking is gebaseerd op ontwerpteksten.  De regeling kan dus nog wijzigen en is onder voorbehoud van publicatie in het Belgisch Staatsblad.

 

Bron: Voorontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2020, VR 2019 1810 DOC.1115/2BIS; Voorontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2020 – Memorie van toelichting, VR 2019 1810 DOC.1115/3BIS.

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.