Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Wijzigingen Vlaamse ondersteuningspremie (VOP)

By 31 oktober 2019No Comments

De Vlaamse Regering heeft enkele veranderingen doorgevoerd met betrekking tot de Vlaamse ondersteuningspremie. Zo wordt het territoriaal toepassingsgebied duidelijker afgelijnd, kunnen zelfstandigen ook een VOP voor bepaalde duur krijgen en leerlingen (alternerend leren) met een auditieve arbeidshandicap kunnen bijgestaan worden door een tolk op de werkplek.

VOP

De VOP is een premie voor die een werkgever kan genieten wanneer deze een persoon met een arbeidshandicap of -beperking aanwerft (of heeft aangeworven).

Het is de bedoeling om de integratie van personen met een handicap in het beroepsleven te bevorderen door de eventuele extra kosten en lagere productiviteit die de arbeidshandicap voor de werkgever met zich meebrengt, te compenseren.

Territoriaal toepassingsgebied

De Vlaamse ondersteuningspremie wordt enkel toegekend aan werknemers/ zelfstandigen met een arbeidshandicap die in het Vlaams Gewest wonen.

Daarnaast kan men aanspraak maken op de premie indien men in Vlaanderen werkt en in een andere EER-lidstaat woont.

Zelfstandigen die een tegemoetkoming willen voor de aanpassingskosten van de arbeidspost moeten bijkomend aantonen dat de aanpassingen op het grondgebied van het Vlaams Gewest gebeuren.

VOP voor zelfstandigen

Voortaan kunnen zelfstandigen ook een VOP voor bepaalde duur krijgen naast de mogelijkheid van een VOP voor onbepaalde duur. Voor werknemers bestonden beide mogelijkheden al.

De VOP voor bepaalde duur is specifiek voor personen met een arbeidshandicap waarbij nog progressie mogelijk is. De premie bedraagt dan 20% van een geplafonneerd referteloon en wordt toegekend voor maximum 8 kwartalen. De premie kan daarna nog verlengd worden. De premie kan ook verhoogd worden tot maximum 60% van het GGMMI voor zelfstandigen die reeds 2 jaar actief zijn. In dat geval moet de zelfstandige wel aantonen dat de ernst van de arbeidshandicap aanleiding geeft tot bijkomende kosten of een hoger rendementsverlies.

Tolk bij auditieve arbeidshandicap 

De VDAB neemt voor de leerlingen in alternerende opleidingen met een auditieve arbeidshandicap de dienstverlening door een tolk voor doven en slechthorenden ten laste als de begeleiding op de werkplek occasionele taken of omstandigheden met zich meebrengt waarvoor verbale communicatie nodig is om tot een optimale functie-uitoefening en taakuitvoering te komen, en die technische ondersteuning door een deskundig opgeleide tolk verantwoorden. De ten laste genomen dienstverlening is op maat van de leerling en wordt in overleg met de werkplek bepaald naargelang van de effectieve opleidingstijd van de leerling op de werkplek.

De VDAB neemt ook de werkelijk gemaakte verplaatsingskosten van de tolk ten laste.

Verlenging/ verhoging VOP

Indien de kosten van de inschakeling van de werknemer in het beroepsleven, de kosten van de ondersteuning en de kosten van de verminderde productiviteit tijdens de aanwezigheid van de werknemer op de werkvloer of tijdens de uitoefening van de job van de werknemer minimaal 20% van diens referteloon bedraagt, kan de werkgever een verlenging of verhoging van de VOP krijgen.

Inwerkingtreding

De meeste bepalingen zijn retroactief in werking getreden op 01/01/2019.

De bijstand van een tolk voor leerlingen met een auditieve handicap is retroactief in werking getreden vanaf 01/06/2019.

 

Bron: Besluit van de Vlaamse Regering van 17 mei 2019 houdende diverse wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 juli 2008 betreffende de professionele integratie van personen met een arbeidshandicap, BS 11 september 2019.

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.