Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Vlaamse jobbonus, jobbonus+, transitiepremie en aanpassing doelgroepvermindering oudere werknemers

By 30 november 2021No Comments

De Vlaamse overheid heeft aangekondigd dat het systeem van de Vlaamse jobbonus, jobbonus+ en transitiepremie naar ondernemerschap uitgerold zal worden in 2022. Daarnaast worden er ook gefaseerde wijzigingen voorzien met betrekking tot de doelgroepvermindering oudere werknemers. Het gaat om enkele principiële beslissingen die nog verder het parcours moeten volgen en dus nog goedgekeurd moeten worden in het Vlaams parlement.

Op deze manier wil men werken en ondernemen, in het bijzonder voor mensen met een laag inkomen, aantrekkelijker maken en de inzet van overheidsmiddelen gerichter maken.

Jobbonus

Om het verschil tussen werken en niet werken groter te maken en de werkzaamheidsgraad te verhogen, is het de bedoeling om vanaf eind 2022 voor het eerst een jobbonus toe te kennen aan werknemers met een brutoloon van minder dan 2.500 euro bruto.

Het bedrag van de jobbonus is afhankelijk van de hoogte van het brutoloon en varieert van 600 euro netto tot 20 euro netto. Het bedrag neemt stelselmatig af naargelang het loon stijgt.

Bruto maandloon (voltijdse prestaties)Jobbonus (jaarbasis)
1.500,00 €600,00 €
1.550,00 €600,00 €
1.600,00 €600,00 €
1.650,00 €600,00 €
1.700,00 €600,00 €
1.750,00 €600,00 €
1.800,00 €600,00 €
1.850,00 €558,57 €
1.900,00 €517,14 €
1.950,00 €475,71 €
2.000,00 €434,29 €
2.050,00 €392,86 €
2.100,00 €351,43 €
2.150,00 €310,00 €
2.200,00 €268,57 €
2.250,00 €227,14 €
2.300,00 €185,71 €
2.350,00 €144,29 €
2.400,00 €102,86 €
2.450,00 €61,43 €
2.500,00 €20,00 €

Jobbonus+

Naast de jobbonus voor werknemers zullen ook werknemers met een laag inkomen die ondernemer worden een jobbonus+ of starterspremie ontvangen.  Op deze manier wil men het ondernemerschap meer stimuleren.

Werknemers met een brutomaandloon van 2.500 euro of minder zullen bij de overstap naar een zelfstandige activiteit maximaal twee keer een premie van 600 euro krijgen.

  • 600 euro bij het starten met ondernemen in hoofdberoep;
  • 600 euro indien ze na een jaar nog actief zijn als ondernemer.

Ook wie al zelfstandig is in bijberoep kan deze premie ontvangen bij een overstap naar een voltijdse zelfstandige activiteit.

Uitbreiding transitiepremie

Als een uitkeringsgerechtigde werkzoekende zelfstandig wil worden in hoofdberoep dan verliest deze zijn werkloosheidsuitkering. Hierdoor is de stap voor werkzoekenden naar ondernemen vaak nog te te groot.

In dit kader bestond er reeds een transitiepremie voor werkzoekenden ouder dan 45 jaar die een eigen zaak opstarten in hoofdberoep. De transitiepremie werd in het voorjaar van 2021 tijdelijk uitgebreid naar alle werkzoekenden. De bedoeling is om deze uitbreiding van de transitiepremie naar alle werkzoekenden structureel te maken. De premie bedraagt 7.800 euro en wordt maandelijks uitbetaald en gespreid over een periode van 2 jaar.

Daarnaast zullen ook mensen die niet actief zijn op de arbeidsmarkt, geen uitkering ontvangen, maar wel ingeschreven zijn bij VDAB toegang krijgen tot de transitiepremie als ze de stap naar ondernemen in hoofdberoep zetten. Voor die groep bedraagt de premie 3.900 euro voor een periode van 2 jaar indien men langer dan een jaar bij VDAB ingeschreven is. Voor mensen die niet actief zijn en geen uitkering krijgen en minstens 6 maanden zijn ingeschreven bij VDAB bedraagt de totale premie 1.950 euro. Om voor de transitiepremie in aanmerking te komen moet men met succes een starterstraject doorlopen hebben en zelf een aanvraag doen.

Gericht doelgroepenbeleid – doelgroepvermindering oudere werknemers

Om werkgevers aan te moedigen werknemers, die minder kansen hebben op de arbeidsmarkt, aan te werven of aan boord te houden, bestaan er doelgroepverminderingen (vermindering werkgeversbijdragen RSZ).

Omwille van de wijzigende situatie op de arbeidsmarkt wil de Vlaamse overheid enkele veranderingen aanbrengen aan de doelgroepvermindering voor oudere werknemers die al aan de slag zijn.

Er is een stijgende werkzaamheidsgraad van 55+’ers in Vlaanderen en dan meer bepaald de groep tussen 55 en 60 jaar. Bijgevolg zal de leeftijd voor het ontvangen van de doelgroepvermindering voor oudere werknemers die al in dienst zijn (zittende ouderen) geleidelijk aan opgetrokken van 58 jaar naar 61 jaar in 2024.

Doelgroepvermindering ‘zittende’ ouderen
Situatie vanaf 01/01/2020>= 58 jaar < 60 jaar600 euro
>=60 jaar1.500 euro
Situatie vanaf 01/01/2022>= 59 jaar < 61 jaar600 euro
>=61 jaar1.500 euro
Situatie vanaf 01/01/2023>= 60 jaar < 62 jaar600 euro
>=62 jaar1.500 euro
Situatie vanaf 01/01/2024>= 61 jaar < 62 jaar600 euro
>= 62 jaar1.500 euro
Overgangsmaatregelen:

·         >= 57 jaar op 31/12/2021: 600 euro/ kwartaal tot het kwartaal voorafgaand aan het kwartaal waarop de werknemer 61 jaar wordt

·         >= 60 jaar op 31/12/2021: 1.500 euro/ kwartaal tot het kwartaal voorafgaand aan het kwartaal waarop de werknemer 62 jaar wordt

De doelgroepvermindering voor de niet-werkende werkzoekende ouderen wordt niet aangepast.

Aanwervingsprikkel

De aanwervingspremie voor langdurig werkzoekenden wordt wel gewijzigd.

Dat is een premie die werkgevers krijgen voor het aanwerven van mensen tussen 25 en 56 jaar oud die al 2 jaar of langer ingeschreven zijn als niet-werkende werkzoekende. Deze aanwervingspremie moet online aangevraagd worden via het WSE-loket binnen de 3 maanden na de indiensttreding.

Het toepassingsgebied van de aanwervingspremie zal vanaf 1 januari 2022 uitgebreid worden tot de leeftijd van 58 jaar.

 

Bovenstaande bespreking is gebaseerd op ontwerpteksten.  De regeling kan dus nog wijzigen en is onder voorbehoud van publicatie in het Belgisch Staatsblad.

 

Bron: https://www.hildecrevits.be/nieuws/ruim-716-000-werknemers-krijgen-eind-2022-voor-het-eerst-een-jobbonus/.

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.