Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Vlaanderen kan sanctioneren bij outplacement

By 29 maart 2018augustus 8th, 2019No Comments

De bevoegdheden bij outplacement zijn geregionaliseerd ten gevolge van de 6e staatshervorming.  De gewesten zijn bevoegd voor bepaalde aspecten van outplacement.  U vindt hier meer informatie over de ‘Outplacement: gewestelijke bevoegdheid‘. Vlaanderen heeft nu de bevoegdheid tot sanctioneren verder uitgewerkt.

 

Sancties

Vlaanderen heeft de bevoegdheid om outplacement in het kader van een individueel ontslag verder te regelen.

Werkgevers die hun verplichtingen bij outplacement niet naleven, riskeren een boete.  Een nieuw Vlaams Decreet creëert nu een rechtsgrond voor dit sanctiemechanisme. Hierin wordt bepaald dat de werkgever die zijn verplichtingen bij outplacement niet naleeft, een bijdrage moet betalen ten gunste van het Vlaamse Gewest.

Het bedrag van de bijdrage, verhoogd met een bedrag om de administratieve en financiële lasten te dekken, wordt vastgesteld door de Vlaamse Regering. De bijdrage en de verhoging ervan worden gelijkgesteld met een schuld tegenover het Vlaamse Gewest.  Het Departement WSE (Werk en Sociale Economie) zal bevoegd worden voor het innen van de boete. Vermoedelijk zal de boeten 1 500 euro bedragen, verhoogd met 300 euro financiële en administratieve lasten.

Voordien was de werkgever een bijdrage verschuldigd aan de RVA. Deze werd toegewezen aan de begeleiding van werknemers die niet genoten van een outplacementbegeleiding. Het Vlaamse decreet bepaalt hierover verder niets.

 

Inwerkingtreding

De voorwaarden en inwerkingtreding moeten nog verder uitgewerkt worden in een uitvoeringsbesluit.

 

Bron:  Decreet van 9 februari 2018 tot wijziging van de wet van 5 september 2001 tot verbetering van de werkgelegenheidsgraad van de werknemers en van het Gerechtelijk Wetboek, wat betreft het opleggen van sancties aan werkgevers die hun verplichtingen inzake de bijzondere regeling van outplacement voor de werknemers van minstens 45 jaar niet naleven, BS 27 februari 2018.

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.