Sociaal-Juridisch

Vlaanderen – Kwalificerend werkplekleren en de leerlingenpremie

By 28 februari 2023No Comments

De Vlaamse Regering keurde op 7 oktober 2022 een decreet goed met de krachtlijnen van een ‘nieuwe premie kwalificerend werkplekleren’. Deze nieuwe premie vervangt vier andere maatregelen die worden afgeschaft vanaf 1 september 2023.

De Vlaamse Regering wil de incentives voor werkplekleren binnen een kwalificerende opleiding optimaliseren en vereenvoudigen. Daarvoor worden de bestaande incentives voor werkplekleren
opgeheven: de start- en stagebonus, de mentorkorting, en de doelgroepvermindering voor leerlingen alternerende opleiding en de doelgroepvermindering voor deeltijds werkende jongeren
uit het deeltijds beroepsonderwijs.

Die incentives worden vervangen door de premie kwalificerend werkplekleren en de leerlingenpremie.

Premie kwalificerend werkplekleren

Deze premie kwalificerend werkplekleren voor ondernemingen stimuleert ondernemingen in hun engagement als leerwerkplek, stimuleert hen tot het zorgen voor kwalitatieve begeleiding van de lerende op de werkplek en zet ondernemingen aan om mee te werken aan kwalificerende opleidingen.

De lerende volgt een opleiding die voldoet aan al de volgende voorwaarden:

 • het is een opleiding waarin opleiding bij een opleidingsverstrekker en opleiding op de werkplek gecombineerd worden. Beide componenten beogen samen de uitvoering van één opleidingsplan en zijn inhoudelijk en organisatorisch op elkaar afgestemd om een erkende onderwijs- of beroepskwalificatie uit de kwalificatiedatabank te behalen;
 •  het is een opleiding van hoogstens niveau 4 van de Vlaamse kwalificatiestructuur;
 •  de werkplekcomponent van de opleiding omvat minstens de helft van de totale opleidingstijd.

De onderneming voldoet aan al de volgende voorwaarden:

 • de vestiging van de onderneming waar de werkplekcomponent wordt uitgevoerd, ligt in het Vlaamse Gewest;
 • de onderneming heeft een overeenkomst met de lerende over de werkplekcomponent van een opleiding;
 • de lerende is gedurende minstens vier maanden in een schooljaar op de werkplek. Het vervullen van die verplichting blijkt uit de onmiddellijke aangifte van tewerkstelling of uit de trimestriële aangifte aan de instelling die belast is met de inning van de socialezekerheidsbijdragen;
 • de onderneming wijst binnen de onderneming een mentor aan die de lerende op de werkplek opleidt en begeleidt. De mentor heeft een mentoropleiding gevolgd;
 • de onderneming heeft maximaal twee keer een premie kwalificerend werkplekleren of een stagebonus, zoals van kracht op 31 augustus 2023, ontvangen voor de lerende.

Indien de voorwaarden voldaan zijn, ontvangt de onderneming na goedkeuring van de aanvraag één keer per schooljaar een premie kwalificerend werkplekleren voor ondernemingen per lerende in een opleiding die beantwoordt aan de voorwaarden.

De Vlaamse Regering bepaalt de aanvraagprocedure, op basis van welke gegevens de beslissing tot toekenning van de premies wordt genomen, welke gegevens de hoogte van de premie bepalen, hoe de toekenning van de premie kwalificerend werkplekleren, de hoogte en de betaling ervan worden meegedeeld aan de onderneming.

Een uitvoeringsbesluit moet o.a. nog bepalen welke elementen de overeenkomst moet bevatten, de wijze van aangifte en de berekeningswijze van de 4 maanden, aanvraagprocedure, op basis van welke gegevens de beslissing tot toekenning van de premies wordt genomen, welke gegevens de hoogte van de premie bepalen, ……….

Leerlingenpremie

Deze premie moet leerlingen stimuleren om hun alternerende opleiding met een intensieve werkplekcomponent succesvol af te ronden

De leerling moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • de leerling heeft zijn hoofdverblijfplaats in het Vlaamse Gewest;
 • de leerling heeft een van de overeenkomsten in het kader van een alternerende opleiding;
 • de leerling is gedurende minstens vier maanden in een schooljaar op de werkplek. De vervulling van die verplichting blijkt uit de onmiddellijke aangifte van tewerkstelling of uit de trimestriële aangifte aan de instelling die belast is met de inning van de socialezekerheidsbijdragen;
 • de leerling heeft maximaal twee keer een leerlingenpremie alternerende opleiding of een startbonus , zoals van kracht op 31 augustus 2023, ontvangen.

De leerling die voldoet aan de voorwaarden, ontvangt na goedkeuring van de aanvraag een keer per schooljaar een leerlingenpremie alternerende opleiding.

Een uitvoeringsbesluit moet o.a. nog bepalen de aanvraagprocedure, op basis van welke gegevens de beslissing tot toekenning van de premies wordt genomen, welke gegevens de hoogte van de premie bepalen, …………..

 

Bron: Decreet van 22 december 2022 over de premie kwalificerend werkplekleren voor ondernemingen en de leerlingenpremie alternerende opleiding, BS 31 januari 2023.

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.