Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Vlaanderen publiceert vernieuwde knelpuntberoepenlijst

By 29 september 2023No Comments

Voor de toelating tot arbeid van buitenlandse onderdanen van derde landen opteert het Vlaams Gewest o.a. om met een limitatieve lijst met knelpuntberoepen te werken. Als het beroep dat de werknemer met een single permit wenst te komen uitoefenen op deze lijst staat, dan ontvangt deze buitenlander een toelating mits uiteraard aan de overige voorwaarden ook voldaan is.

Thans heeft de Vlaamse Overheid de knelpuntberoepenlijst vernieuwd. Deze vernieuwde lijst is van toepassing vanaf 1 september 2023.

Wanneer het beroep op deze lijst vermeld staat, moet de toekomstige werkgever niet aantonen dat er geen structureel tekort is aan geschikte werknemers voor deze functie op de arbeidsmarkt.

Wat is gewijzigd?

Vlaanderen heeft enerzijds de lijst uitgebreid. Volgende functies werden toegevoegd aan de lijst: boor- en heimachinist, autobuschauffeur, autocarchauffeur, koeltechnicus, industrieel plaatbewerker, bekister-ijzervlechter, metselaar, vloerder tegelzetter/plaatser van muur- en vloerbekledingen, calculator bouw en kwaliteitscontroleur mechanische en metalen constructies.

Anderzijds zijn een aantal functies geschrapt van de lijst, m.n. chef-kok, installateur van datacommunicatiewerken en rigger-monteerder. Sinds 14 september kunnen werkgevers geen toelating meer vragen voor deze drie functies in de categorie ‘knelpuntberoep’. Indien de aanvragen al lopende waren uiterlijk op 13 september kan er wel nog een beroep gedaan worden op deze functie als knelpuntberoep.

De bestaande toelatingen voor de geschrapte functies kunnen ook na 14 september nog verlengd worden. Wanneer de betreffende werknemer van werkgever wijzigt, vervalt echter de toelating.

De volledige lijst vindt u hier terug.

Bron: B. Vl. R. van 1 september 2023 houdende vaststelling van de lijst met middengeschoolde functies waarvoor een structureel tekort aan arbeidskrachten bestaat, BS 14 september 2023.

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.