Skip to main content
Sociaal-Juridisch

VOV : wijzigingen en verlenging gemeenschappelijk initiatiefrecht

By 7 juni 2023juni 30th, 2023No Comments

Het gemeenschappelijk initiatiefrecht van toepassing in het schooljaar 2021-2022, en verlengd voor het schooljaar 2022-2023, zal hoogstwaarschijnlijk opnieuw verlengd worden naar het schooljaar 2023-2024.

Verlenging gemeenschappelijk initiatiefrecht

Het gemeenschappelijk initiatiefrecht houdt in dat het persoonlijk maximum aantal uren Vlaams opleidingsverlof van de werknemer verdubbeld wordt wanneer de werknemer op initiatief van de werkgever een of meerdere opleidingen volgt. Dat betekent dat de werknemer recht heeft op max. 125 uur op initiatief van de werknemer zelf en  max. 125 uur op initiatief van de werkgever (= max. 250u).

Opgelet: Het recht zal altijd per individu bekeken moeten worden. Indien de werknemer bijvoorbeeld maar recht heeft op 80 uren Vlaams Opleidingsverlof, dan zal de verdubbeling beperkt zijn tot 160 uren (2x 80 uren).

Om recht te hebben op de verdubbeling van het maximum aantal uren Vlaams Opleidingsverlof moet de werknemer:

  • minstens twee verschillende opleidingen volgen (opleidingen met een verschillend ODB-nummer, waarvan:
  • minstens 1 opleiding op initiatief van de werkgever en
  • minstens 1 opleiding op initiatief van de werknemer

Bij de indiening van de terugbetalingsaanvraag in het WSE-loket, moet de werkgever steeds aanduiden wie het initiatief neemt voor de opleiding: de werknemer of de werkgever.

Versoepeling minimumvoorwaarde van 32 uur opleiding

Om in aanmerking te komen voor het Vlaams Opleidingsverlof geldt als minimumvoorwaarde dat de opleiding minstens 3 studiepunten omvat of 32 contacturen of lestijden.

Deze voorwaarde werd versoepeld voor het schooljaar 2021-2022, en verlengd voor schooljaar 2022 – 2023. Thans wordt deze versoepeling nogmaals verlengd voor het volgende schooljaar.

De werknemer mag ook in het volgende schooljaar meerdere opleidingen combineren om aan de minimumvoorwaarden van 32 contacturen of lestijden te komen. Het hoeft dus niet meer over dezelfde opleiding gaan.

Tevens mogen deze opleidingen ook via verschillende verstrekkers lopen.

Op deze manier kan de werknemer dus meerdere opleidingen, eventueel via verschillende opleidingsverstrekkers combineren om aan het minimum van 32 contacturen/lestijden te komen.

Wijzigingen

Thans wordt voor het aantal uren Vlaams opleidingsverlof waarop een werknemer recht heeft, gekeken naar het tewerkstellingspercentage in de maand september van het lopende schooljaar. Vanaf schooljaar 2023-2024 verschoven naar de maand maart voorafgaand aan het schooljaar.

De reglementering gaat uitdrukkelijk voorzien dat het akkoord van de werknemer vereist is zodoende dat de bevoegde Vlaamse dienst te situaties kan bijsturen waarbij een terugbetalingsaanvraag door de werkgever ingediend werd zonder dat de werknemer akkoord gegaan is met de opname van het Vlaams opleidingsverlof. Het betreft hier wel eerder uitzonderlijke situaties.

Inwerkingtreding

Voorlopig is bovenstaande gebaseerd op ontwerpwetgeving van de Vlaamse overheid. Het is thans nog even wachten voor het concreet wordt.

Bron : Bericht Vlaamse ministerraad van 26 mei 2023 ‘Vlaams opleidingsverlof (VOV): verlenging gemeenschappelijk initiatiefrecht 2023-2024’; Voorontwerp van B. Vl. R tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 2018 tot uitvoering van afdeling 6 – toekenning van betaald educatief verlof in het kader van voortdurende vorming van de werknemers – van hoofdstuk IV van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen en tot wijziging van artikel 4 van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 mei 2013 betreffende de loopbaanbegeleiding; Voorontwerp van B. Vl. R tot bepaling van tijdelijke afwijkingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 2018 tot uitvoering van afdeling 6 –toekenning van betaald educatief verlof in het kader van voortdurende vorming van de werknemers –van hoofdstuk IV van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen en tot wijziging van artikel 4 van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 mei 2013 betreffende de loopbaanbegeleiding

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.