Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Waardering IT-voordelen: Fiscale verduidelijkingen

By 28 juni 2018juni 14th, 2019No Comments

De fiscus heeft in een recente circulaire verduidelijkingen aangebracht wat betreft de waardering van de IT-voordelen. Dit naar aanleiding van de nieuwe regels die uitgevaardigd werden voor de bepaling van het voordeel alle aard waarbij de RSZ en fiscus voor het eerst op dezelfde lijn zaten. Hierover kunt u meer lezen in ons artikel ‘Eensgezindheid bij RSZ en fiscus over de waardering van IT-voordelen’.

Momenteel is er nog geen informatie of de RSZ onderstaande toepassingen ook zal aanvaarden. Zodra hier meer nieuws over is, brengen we u hiervan op de hoogte.

De nieuwe fiscale circulaire bespreekt volgende punten:

1. Split bill-regeling

Indien de werkgever een split bill-regeling hanteert voor het mobiel telefoon- en voor internetabonnement, moet er voor het persoonlijk gebruik van een kosteloos ter beschikking gestelde mobiele telefoon(toestel) geen voordeel van alle aard meer worden aangerekend aan de werknemer.

Deze regeling geldt enkel indien de split-bill regeling in overeenstemming is met ernstige normen en overeenstemt met de werkelijkheid. Hierbij moeten volgende voorwaarden voldaan zijn:

    • het privégebruik van de abonnementen worden ervan afzonderlijk en rechtstreeks door de provider gefactureerd aan de werknemer;
    • het grensbedrag, waarboven elk gebruik geacht wordt privé te zijn, moet vastgesteld worden overeenkomstig ernstige normen en criteria en derhalve overeenstemmen met de werkelijkheid.

Deze administratieve tolerantie is strikt beperkt tot de mobiele telefoontoestellen in geval van een split bill-regeling en kan niet worden uitgebreid naar andere voordelen van alle aard.

2. Occasioneel privégebruik

In de circulaire 2017/C/82  van eind 2017 werd reeds bepaald dat wanneer de PC, tablet, internetaansluiting, mobiele telefoon of vast of mobiel telefoonabonnement, zich in de beroepslokalen van de werkgever bevinden en enkel op deze plaats occasioneel door een werknemer voor privédoeleinden worden gebruikt, er geen belastbaar voordeel ontstaat voor de werknemer. Deze interpretatie wordt verruimd in het licht van de gewijzigde werkomstandigheden (vb. thuiswerk).

Nu wordt algemeen gesteld dat wanneer een werknemer uitsluitend tijdens zijn arbeidstijd een PC, tablet, internetaansluiting, mobiele telefoon of vast of mobiel telefoonabonnement occasioneel voor privédoeleinden gebruikt, er geen voordeel van alle aard moet worden belast.

3. Eigen bijdrage

Wanneer een werknemer een eigen bijdrage levert voor het voordeel mag deze in mindering gebracht worden. De circulaire verduidelijkt dat de eigen bijdrage van de verkrijger van een voordeel uitsluitend in mindering mag worden gebracht van het specifieke voordeel waarop de eigen bijdrage betrekking heeft.

Wanneer de werkgever een globale tussenkomst vraagt voor de ter beschikking gestelde mobiele telefoon met mobiel telefoon- en internetabonnement, dan mag die globale eigen bijdrage in mindering worden gebracht van het totale voordeel van alle aard voor de ter beschikking gestelde mobiele telefoon met mobiel telefoon- en internetabonnement. Hierbij moet ook het eenjarigheidsbeginsel gerespecteerd worden waarbij de aftrek van de eigen bijdrage van het voordeel in het effectieve jaar van betaling moet gebeuren.

4. Terbeschikkingstelling gedurende slechts een gedeelte van het belastbare tijdperk

Indien de werknemer slechts een beperkte tijd over een voordeel beschikt, moet het bedrag van het belastbare voordeel alle aard in functie van het aantal dagen van de terbeschikkingstelling worden vastgesteld (pro rata temporis).  Voor de berekening van het aantal kalenderdagen wordt rekening gehouden met de eerste dag van de terbeschikkingstelling van het voordeel, maar niet met de laatste dag waarop deze terbeschikkingstelling eindigt.

5. Eén telefoonabonnement met verschillende simkaarten

Wanneer een mobiel telefoonabonnement ter beschikking wordt gesteld aan een werknemer met meerdere simkaarten die elk hun eigen telefoonnummer hebben, moet er per simkaart een voordeel worden aangerekend (48 euro per jaar per simkaart).

Inwerkingtreding

De circulaire is van toepassing vanaf 01/01/2018.

 

Bron: Circulaire 2018/C/63 over de voordelen van alle aard voor het persoonlijk gebruik van een PC, tablet, internetaansluiting, mobiele telefoon of vast of mobiel telefoonabonnement (Addendum bij de circulaire 2017/C/82 van 13.12.2017 betreffende de voordelen van alle aard voor het persoonlijk gebruik van een kosteloos ter beschikking gestelde PC, tablet, internetaansluiting, mobiele telefoon of vast of mobiel telefoonabonnement).

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.