Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Wat houdt de mini-taxshift in?

By 31 januari 2022No Comments

Op tafel van de regering De Croo ligt ook de minitaxshift. De onderdelen van deze taxshift probeert de regering op korte tijd rond te krijgen.

Twee elementen die opgenomen zijn in deze taxshift zijn van belang voor de werkgevers, m.n. verlaging van de bijzondere bijdrage op de sociale zekerheid verdeeld wordt over de inkomensgroepen en een besparing van 75 miljoen in de bedrijfsvoorheffing.

Voor de verlaging van de bijzondere bijdrage op de sociale zekerheid zijn de berekeningen nog bezig.

De besparing in de bedrijfsvoorheffing zal de regering trachten te bekomen door het misbruik uit het systeem weg te halen, die grotendeels in de hand gewerkt wordt door een complexe wetgeving en veel veranderingen.

De wijzigingen zullen nog niet snel doorgevoerd worden. Er komt namelijk een overgangsregeling tot 1 januari 2024.

Hieronder de voorstellen (lees ‘voorstellen’ aangezien de goedkeuring van de overige partijen nog afgewacht moet worden) :

Verhoging ploegenpremies voor vrijstelling voor nacht- en ploegenarbeid te kunnen genieten

Een van de voorwaarden om aanspraak te maken op de vrijstelling is dat er een ploegen- of nachtpremie aan de werknemers betaald wordt. Aangezien er in de praktijk enkel de voorziene minimale ploegenpremies zoals bepaald in de sector of bij gebreke hieraan een zeer lage ploegenpremie toegekend wordt, voorziet het ontwerp in een minimumtarief van 2% voor ploegen- en 12 % voor nachtarbeid, telkens berekend per te presteren uur.

Deze ploegenpremie zal vastgelegd moeten worden in een cao, een arbeidsreglement of de arbeidsovereenkomst.

Verstrenging 1/3-regel

De ‘één derde-norm’ blijft ook niet uit het vizier. Het begrip ‘één derde’ blijft wel van toepassing, zijnde dat de werknemers maar één derde van zijn arbeidstijd in een ploegensysteem gewerkt moet hebben om in aanmerking te komen voor de vrijstelling.

Evenwel mogen in 2024 voor wat betreft de berekening van de ‘één derde-norm’ de arbeidstijd in ploegen- en nachtarbeid niet meer samengevoegd worden voor het bereiken van de grens van 1/3. Het zal dus gaan over ‘één derde’ in ploegen oftewel ‘één derde’ in een nachtsysteem.

Geen kunstmatige verhoging van de bedrijfsvoorheffing meer toegestaan

Werkgevers mogen in de toekomst geen fictieve verhoging van de bedrijfsvoorheffing toepassen om een hogere vrijstelling te genieten. De vrijstelling kan aldus enkel genoten worden op de bedrijfsvoorheffing die overeenkomstig de sleutelformule en de berekeningsregels van de fiscus afgehouden wordt op het loon, en niet meer op een hoger bedrag.

Aangezien er voor de uitzendsector met percentages gewerkt wordt, zal er nog met de sector overleg gepleegd worden omtrent de toepassing hiervan.

Bijkomstig mogen uitzendkantoren vanaf oktober 2022 geen vrijstelling meer toepassen zonder dan de klant-gebruiker hiervan vooraf op de hoogte is gebracht.

 

Bron: De Tijd 

 

 

 

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.