Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Werkplekleren in de dienstenchequesector – gepubliceerd

By 20 december 2022december 28th, 2022No Comments
Het uitvoeren van begeleiding op de werkvloer ten aanzien van nieuwe werknemers of in het kader van VDAB-stages is op dit moment niet mogelijk op basis van de dienstenchequereglementering. Dienstenchequewerknemers mogen enkel activiteiten uitoefenen die betrekking hebben op thuishulp van huishoudelijke aard. In de wet van 20 juli 2001 tot bevordering van buurtdiensten en -banen wordt namelijk bepaald dat een werknemer met een arbeidsovereenkomst enkel prestaties mag uitoefenen die betrekking hebben op buurtwerken-of diensten (= banenscheppende activiteiten, met of zonder handelskarakter, die inspelen op individuele, persoonlijke of familiale noden die zich in het raam van het dagelijkse leven laten gevoelen en die betrekking hebben op thuishulp van huishoudelijke aard), die recht geven op een dienstencheque. Begeleiding van een werkzoekende of een werknemer zit hier aldus niet in vervat

De Vlaamse regering voorziet via een ontwerpdecreet een aanpassing om ervoor te zorgen dat dienstenchequewerknemers, gedurende de uitoefening van activiteiten van thuishulp of huishoudelijke aard, begeleiding kunnen aanbieden op de werkvloer. Met deze decreetswijziging wordt er gezorgd voor een vereenvoudiging voor de coaching-trajecten die nu reeds worden aangeboden door de sector zelf. De coaching kan door deze wijziging immers gebeuren door een dienstenchequewerknemer, waar deze coaching in het verleden enkel kon gebeuren onder een bediendecontract.

Deze begeleiding kan gericht zijn op werkzoekenden, in het kader van VDAB-stages, maar ook op nieuwe dienstenchequewerknemers in het kader van een opleiding op de werkvloer.

Het begeleiden van een werkzoekende of een werknemer moet wel steeds op de werkvloer plaatsvinden én onlosmakelijk verbonden zijn met activiteiten die betrekking hebben op thuishulp van huishoudelijke aard. Begeleiding van een werkzoekende of werknemer mag dus geen activiteit op zichzelf zijn wanneer deze uitgevoerd wordt in het kader van een arbeidsovereenkomst dienstencheques, noch kan begeleiding als aparte activiteit betaald worden met een dienstencheque, of mag deze vanuit een andere locatie of op afstand plaatsvinden.

In de toelichting met betrekking tot het wijzigingsdecreet worden volgende voorbeelden gegeven:

Ingeval van de begeleiding van een werkzoekende, zal de coachende dienstenchequewerknemer zijn gebruikelijke taken uitvoeren, maar ook tegelijkertijd de werkzoekende uitleg geven en opleiden. Enkel de coachende dienstenchequewerknemer wordt in dit geval betaald met dienstencheques. De werkzoekende zelf zal in hoofdorde toekijken maar kan ook zelf wel reeds mee taken verrichten onder toezicht van de coachende dienstenchequewerknemer

Ingeval van de begeleiding van een dienstenchequewerknemer in opleiding, kunnen zowel de coachende dienstenchequewerknemer als de gecoachte dienstenchequewerknemer in opleiding, taken van huishoudelijke aard verrichten, en beide zullen hiervoor ook vergoed kunnen worden met dienstencheques. Een nieuwe dienstenchequewerknemer in opleiding is ook reeds gewoon in dienst met een arbeidsovereenkomst bij de dienstencheque-onderneming. Een andere piste hierbij is dat enkel de coachende dienstenchequewerknemer prestaties zal verrichten waartegen een dienstencheque tegenover staat en waarbij de onderneming dus slechts voor 1 werknemer dienstencheques zal aanrekenen. De werknemer in opleiding zal, conform zijn arbeidsovereenkomst, wel zijn loon ontvangen maar die kost zal opgevangen worden via andere (eigen) middelen. De concrete afspraken hierrond dienen te gebeuren in onderling overleg door de erkende dienstencheque-onderneming en de gebruiker.

Inwerkingtreding 

De wijziging werd goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 12 oktober 2022.

Het decreet werd op 20/12/2022 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd en zal bijgevolg in werking treden op 30/12/2022. 

 

Bron: Decreet van 14/10/2022 tot wijziging van artikel 2 van de wet van 20 juli 2001 tot bevordering van buurtdiensten en -banen, wat de omschrijving van het begrip ‘buurtwerken of -diensten’ betreft (1), BS 20 december 2022. 

 

 

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.