Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Wijzigingen regionaal doelgroepenbeleid

By 14 januari 2019maart 6th, 2019No Comments

In 2019 zullen er enkele aanpassingen zijn van het regionale doelgroepenbeleid in Vlaanderen, Brussel en de Duitstalige gemeenschap.

Vlaams doelgroepenbeleid

Hieronder een overzicht van de wijzigingen vanaf 01.01.2019 die van toepassing zijn voor aanwervingen vanaf 01.01.2019. Voor reeds lopende dossiers kunnen de wijzigingen toegepast worden vanaf 01.01.2019 voor de resterende kwartalen.

1. Doelgroepvermindering oudere werknemers

Zittende ouderen
Leeftijd op het einde van het kwartaalTot 31.12.2018Vanaf 01.01.2019
55 -59 jaar600 euro/ kwartaal600 euro/ kwartaal
Vanaf 60 jaar1.150 euro/ kwartaal1.500 euro/ kwartaal

 

Nieuwe aanwerving NWWZ ouderen (max. 8 kwartalen)
Leeftijd op het einde van het kwartaalTot 31.12.2018Vanaf 01.01.2019
55 -59 jaar1.150 euro/ kwartaalVolledige vrijstelling basisbijdragen
Vanaf 60 jaar1.500 euro/ kwartaalVolledige vrijstelling basisbijdragen

 

Loonplafond ouderen
KalenderjaarTot 31.12.2018Vanaf 01.01.2019
1e – 3e kwartaal13.400 euro/ kwartaal13.945 euro/ kwartaal
4e kwartaal13.400 euro/ kwartaal18.545 euro/ kwartaal

Opgelet: voor uitzendkrachten zal voor kwartaal 1 (vanaf 2020) rekening gehouden worden met een loonplafond van 18.545 euro.

2. Jongeren 

Laaggeschoolde jongeren (max. 8 kwartalen)
Tot 31.12.2018Vanaf 01.01.2019
1.150 euro/ kwartaalVolledige vrijstelling basisbijdragen

 

Waals doelgroepenbeleid

Het inschakelingscontract (voltijds contract onbepaalde duur of voltijds contract van minstens 12 maanden) dat bedoeld is om een jongere een eerste werkervaring te bieden terwijl deze gedurende een periode van 12 maanden een werkuitkering geniet, zou normaal gezien vanaf 01.01.2019 afgeschaft worden.

De lopende werkuitkeringen zouden wel behouden blijven.

 

Doelgroepenbeleid Duitstalige gemeenschap

De Duitstalige gemeenschap voorziet een nieuw doelgroepenbeleid vanaf 01.01.2019 ter bevordering van opleiding, aanwerving en behoud van tewerkstelling.

1. Doelgroepvermindering oudere werknemers

Sinds 01.01.2018 voorziet de Duitstalige gemeenschap in een eigen doelgroepvermindering bij aanwerving van oudere werknemers van minstens 54 jaar.

Vanaf 01.01.2019 zal de vermindering pas toegekend worden vanaf 55 jaar en eindigt de toekenning het kwartaal volgend op het kwartaal waarin de werknemer de pensioenleeftijd bereikt.

Daarnaast worden de leeftijdsschijven en bedragen aangepast.

Vanaf 01.01.2018Vanaf 01.01.2019
54 – 57 jaar400 euro54 jaarn.v.t. tenzij overgangsmaatregel
55 jaar300
56- 58 jaar400
58 – 61 jaar1.000 euro59- 61 jaar1.000 euro
62 – 64 jaar1.500 euro62 – 65 jaar1.500 euro
65 jaar -….800 euroNa wettelijke pensioenleeftijdn.v.t.

Overgangsmaatregelen:

 • De werknemer die op 31.12.2018 het recht kan openen en dus de leeftijd van 54 jaar bereikt op de laatste dag van het kwartaal komt in aanmerking voor een verminderingsbedrag van 300 euro tot het einde van het kwartaal voorafgaand aan het kwartaal waarin de leeftijd van 55 jaar bereikt zal worden.
 • De werknemer die op 31.12.2018 het recht kan openen voor het verminderingsbedrag van 1.000 euro en dus 58 jaar is, zal de vermindering behouden tot het kwartaal voorafgaand aan het kwartaal waarin de leeftijd van 55 jaar bereikt zal worden.

2. AktiF en AktiF Plus subsidies

De werkgever kan aanspraak maken op AktiF of AktiF Plus subsidies bij indienstneming van een werkzoekende die voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • Ingeschreven zijn als niet-werkende werkzoekende bij de ADG;
 • Officiële woonplaats hebben in het Duitse taalgebied (Duitstalig Waals gewest);
 • Niet meer leerplichtig zijn;
 • De wettelijke pensioenleeftijd niet bereikt hebben;
 • Behoren tot een van de AktiF-gerechtigden.

De vestiging van de werkgever is niet relevant.

De ADG zal een attest afleveren waaruit blijkt dat de niet-werkende werkzoekende voldoet aan de voorwaarden. Het attest zal een geldigheidsdatum bevatten en zal 4 maanden geldig zijn. De indiensttreding of het begin van de maatregel moet zich situeren binnen de geldigheidsduur van het attest.

De indienstneming moet gebeuren via een schriftelijke arbeidsovereenkomst met vermelding van een verkorte opzegtermijn van 7 dagen voor de werknemer.

SubsidieGerechtigden
AktiF

 

Max. 24 maanden

 • 500 euro/ maand gedurende de eerste 12 maanden
 • 300 euro/maand gedurende de volgende 12 maanden
 • Jonge werkzoekende, hoogstens 25 jaar, maximum een diploma hoger secundair onderwijs én minstens 6 maanden ingeschreven bij ADG;
 • Jonge werkzoekende, hoogstens 25 jaar zonder diploma hoger secundair onderwijs;
 • Oudere werkzoekende, minstens 50 jaar die zijn laatste betrekking onvrijwillig verloren is;
 • Langdurig werkzoekende minstens 12 maanden ingeschreven bij ADG;
 • werkzoekende ontslagen in het kader van herstructurering, faillissement, sluiting of vereffening.
AktiF Plus

Max. 36 maanden

 • 1-12 maanden: 1.000 euro/maand
 • 13-24 maanden: 600 euro/maand
 • 25-36 maanden: 300 euro/maand

Werknemers met minstens 2 van de hieronder vermelde belemmeringen bij het zoeken naar werk.

 • verminderde arbeidsgeschiktheid;
 • minstens 24 maanden ingeschreven als niet-werkend werkzoekende bij ADG;
 • geen getuigschrift hoger secundair onderwijs hebben of geen eindeleertijdgetuigschrift of gelijkwaardig getuigschrift van een andere deelentiteit of andere Staat;
 • geen taalniveau B1, noch in Duits noch in Frans.

 

De subsidies staan in verhouding tot de werkelijke en gelijkgestelde arbeidsdagen van de werknemer. Bij een deeltijdse tewerkstelling worden de bedragen pro rata toegekend volgens de tewerkstellingsbreuk.

De subsidies zijn uitdrukkelijk uitgesloten voor uitzendcontracten en tewerkstellingen vrij van onderwerping aan de sociale zekerheid van werknemers.

De werkgever dient de subsidie aan te vragen bij het Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap.

Overgangsmaatregelen:
De federale doelgroepverminderingen voor langdurig werklozen, jonge werknemers, herstructurering en andere maatregelen (Activa, Sine,….) worden afgeschaft.

Lopende dossiers voor aanwervingen tot uiterlijk 31.12.2018 zullen tot de voorziene einddatum worden toegekend.

 

Bron: Besluit van de Regering van 28 september 2018 tot uitvoering van het decreet van 28 mei 2018 betreffende de AktiF en AktiF Plus maatregel ter bevordering van de werkgelegenheid, BS 30 november 2018; Decreet van 28 mei 2018 betreffende de AktiF- en AktiF PLUS-maatregel ter bevordering van de werkgelegenheid, BS 10 juli 2018; Decreet van 4 maart 2016 houdende het Vlaamse doelgroepenbeleid, BS 4 april 2016.

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.