Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Bedrijfswagens in 2018

By 7 januari 2019maart 6th, 2019No Comments

1. CO²-bijdrage voor het privégebruik van een bedrijfswagen

Sinds 1 januari 2005 betaalt u als werkgever maandelijks een CO²-bijdrage van zodra u aan uw werknemers een firmawagen toekent die zij ook voor niet beroepsdoeleinden mogen gebruiken (vb. woon-werk verplaatsingen, ander privégebruik,..). De CO²-bijdrage is ten laste van de werkgever en staat volledig los van het voordeel van alle aard waarop de werknemer belast wordt. Deze forfaitaire bijdrage is verschuldigd ongeacht of de werknemer zelf financieel tussenkomt en ongeacht de hoogte van de tussenkomst van de werknemer.

Deze CO²-bijdrage is gebaseerd op het CO²-uitstootgehalte van de bedrijfswagen en het brandstoftype van de wagen in kwestie.

Berekening CO²-bijdrage

De bijdrage wordt berekend op basis van het CO²-uitstootgehalte en het brandstoftype van het voertuig. Vanaf 1 januari 2018 is de formule voor de berekening van de CO²-bijdrage de volgende:

Aard van het voertuigMaandelijkse bijdrage
Benzinevoertuigen ((Y* × 9 EUR) – 768) × 1,2708) : 12
Dieselvoertuigen ((Y* × 9 EUR) – 600) × 1,2708) : 12
Voertuigen met elektrische aandrijving 20,83 EUR × 1,2708
Lpg-voertuigen ((Y* × 9 EUR) – 990) × 1,2708) : 12

* Y = CO2- uitstootgehalte in gram per kilometer.

De indexeringscoëfficiënt wordt op 1 januari 2018 opgetrokken van 1,2487 (in 2017) naar 1,2708.

Vanaf 1 januari 2018 mag het bedrag van de CO²-bijdrage in geen geval lager zijn dan  26,47 euro per maand.

Sanctie

Laat u als werkgever na om de CO²-bijdrage aan te geven of doet u een foutieve aangifte om te ontsnappen aan de betaling van de CO²-bijdrage, dan is er een forfaitaire vergoeding verschuldigd die gelijk is aan het dubbele van de ontweken CO²-bijdragen. Bovenop deze sanctie kunnen ook nog andere strafrechtelijke en burgerrechtelijke sancties opgelegd worden zoals vb. verwijlintresten, forfaitaire vergoedingen,…

 

2. Voordeel alle aard bedrijfswagen

Indien uw werknemer een bedrijfswagen mag gebruiken voor andere dan beroepsdoeleinden, dan zal de werknemer belast worden op dit voordeel in natura. Sinds 2012 wordt het voordeel alle aard berekend op basis van de catalogusprijs van het voertuig (incl. BTW en opties en exclusief kortingen), de inschrijvingsdatum, het CO²-gehalte en het brandstoftype van het desbetreffende voertuig.

Berekening van het voordeel alle aard

Om het CO2-percentage te bepalen, moet het CO2-uitstootgehalte van het voertuig vergeleken worden met een referentie-CO2-uitstoot. Deze referentie-CO2-uitstoten worden jaarlijks bij KB vastgelegd.

Formule: diesel
(cataloguswaarde x [5,5 + ((CO2-uitstoot-86) x 0,1)] % x 6/7 )

Formule: LPG, gas of benzine
(cataloguswaarde x [5,5 + ((CO2-uitstoot-105) x 0,1)] % x 6/7)

Formule: elektrisch
(cataloguswaarde x 4 % x 6/7)

Concreet wil dit zeggen dat het voordeel alle aard voor dieselvoertuigen in 2018 stijgt ten opzichte van 2017 omwille van een verlaging van de referentie-CO2-uitstoot. Uw werknemers met een bedrijfswagen (diesel) die deze wagen voor andere dan louter beroepsdoeleinden mogen gebruiken, zullen hiervoor dus iets meer belasting moeten betalen.

Begrenzing

Het minimum bedrag van het voordeel alle aard voor 2018 werd nog niet officieel bevestigd.

Het CO2-basispercentage van 5,5% wordt verhoogd of verlaagd in functie van de CO2-uitstoot van de desbetreffende wagen. Het CO2-percentage bedraagt minimum 4% en maximum 18%.

 

Bron: KB van 23 december 2017 tot wijziging van het KB/ WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard van het persoonlijk gebruik van een kosteloos ter beschikking gesteld voertuig, BS 19 december 2017. 

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.