Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Ook de fiscus verhoogt zijn geschenkbedragen!

By 7 januari 2019maart 6th, 2019No Comments

Goed nieuws voor de eindejaarsgeschenken! De fiscus heeft recent de bedragen van bepaalde geschenken verhoogd, in lijn met de bedragen die aanvaard worden door de RSZ. U dient zich als werkgever niet langer te beperken tot 35 euro bij het eindejaarsgeschenk.

Net zoals de RSZ aanvaardt de fiscus nu een bedrag van 40 euro per jaar en per werknemer indien de werkgever een geschenk wil toekennen naar aanleiding van een jaarlijkse gebeurtenis. Ook de andere geschenken die toegekend kunnen worden bij een bijzondere gebeurtenis worden gelijkgesteld.

Overzicht van de bedragen zoals aanvaard door de RSZ en de fiscus

VoordeelAftrekbare beroepskost bij de werkgever (1)Vrijgesteld sociaal voordeel bij de werknemer

1. Geschenken in natura, in speciën of in de vorm van betaalbons n.a.v. één of meer feesten of jaarlijkse gebeurtenissen, zoals Kerstmis, Nieuwjaar, Sinterklaasfeest, een patroonsfeest, een verjaardag, enz.

 

40 euro per jaar en per werknemer (2)

(voorheen 35 euro)

Geringe voordelen of gelegenheidsgeschenken als blijk van erkentelijkheid of van goedgunstigheid gegeven n.a.v. gelukkige of onfortuinlijke gebeurtenissen die geen rechtstreeks verband houden met de beroepswerkzaamheid (3).

Of een geschenk een sociaal voordeel is, hangt in essentie af van de omstandigheden waarin het is aangeboden en van de waarde ervan (d.i. de werkelijke waarde bij de verkrijger (4).

Een geschenk wordt zonder meer als gering aangemerkt, indien het 50 euro niet overtreft.

De sociale voordelen die beantwoorden aan de voorwaarden om aftrekbaar te zijn als beroepskosten, zijn uiteraard vrijgesteld van belasting bij de verkrijgers.

2. Geschenken in natura, in speciën of in de vorm van betaalbons n.a.v. eeneervolle onderscheiding

120 euro per jaar en per werknemer

(voorheen 105 euro)

3. Geschenken in natura, in speciën of in de vorm van betaalbons n.a.v. de pensionering

40 euro per volledig dienstjaar bij die werkgever, met een minimum van 120 euro (5)

(voorheen 35 euro per volledig dienstjaar bij die werkgever, met een minimum van 105 euro)

4. Geschenken in natura, in speciën of in de vorm van betaalbons n.a.v. huwelijk of wettelijk samenwonen

245 euro

(voorheen 200 euro)

(1) Kosten die buiten de toepassing van art. 53, 14°, WIB 92, vallen en dus bij de werkgever volledig aftrekbaar zijn als beroepskosten.

(2) Ter gelegenheid van het Sinterklaasfeest of van een ander feest dat hetzelfde sociaal oogmerk nastreeft, mag een aanvullend bedrag van maximaal 40 euro per jaar worden toegekend voor elk kind ten laste van de werknemer.

(3) Bijvoorbeeld speelgoed voor de kinderen, een geschenkje bij een huwelijk of een jubileum, enz.

(4) De werkelijke waarde bij de verkrijger is het bedrag dat hij in normale omstandigheden zou moeten besteden om het voordeel te krijgen.

(5) Met een max. van 1.000 euro voor de RSZ.

Overschrijding

Wanneer het bedrag van de geschenken of de geschenkcheques de hierboven vermelde grenzen overschrijdt, worden de geschenken volledig onderworpen aan RSZ en bedrijfsvoorheffing. Ook zal het voordeel niet langer aftrekbaar zijn als beroepskost bij de werkgever.

Een uitzondering hierop is de premie naar aanleiding van een huwelijk of wettelijk samenwonen Indien dit bedrag wordt overschreden, zijn er enkel bijdragen en bedrijfsvoorheffing verschuldigd op het verschil. Het deel dat onderworpen wordt, zal niet aftrekbaar zijn als beroepskost voor de werkgever.

Inwerkingtreding

De nieuwe fiscale maximumbedragen treden in werking voor de geschenken betaald of toegekend vanaf 01.01.2018.

 

Bron: Circulaire 2018/C/125 van 05/12/2018over geschenken in natura, in speciën of in de vorm van betaalbons

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.