Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Wilt u uw werknemers verrassen met een voordelig geschenk?

By 28 november 2018maart 14th, 2019No Comments

Naar aanleiding van Sinterklaas, Kerstmis of Nieuwjaar kan u aan uw werknemers een geschenk toekennen. Indien bepaalde voorwaarden voldaan zijn, dan zullen deze geschenken (geschenk in natura, geschenkcheques…) niet aanzien worden als loon. Dit betekent dat ze niet onderworpen zijn aan sociale zekerheidsbijdragen noch aan belastingen. De regels op sociaal en fiscaal vlak lopen echter niet volledig gelijk.

Maximaal 40 euro voor de RSZ

Een geschenk in natura, in speciën of geschenkcheques wordt niet aanzien als loon indien de volgende voorwaarden voldaan zijn:

  • De geschenken worden toegekend ter gelegenheid van Sinterklaas, Kerstmis of Nieuwjaar;
  • De geschenken mogen in totaal op jaarbasis niet meer dan 40 euro per werknemer bedragen.

Voor alle geschenken samen geldt er dus een jaarlijks plafond van 40 euro. Dit plafond wordt verhoogd met 40 euro per kind ten laste. Voor de toepassing van deze regel neemt men aan dat het kind ten laste van de werknemer is, indien de werknemer effectief de gehele of gedeeltelijke lasten van dat kind draagt.

Indien u geschenkbonnen toekent aan uw werknemers moet u ook nog rekening houden met de volgende voorwaarden:

  • De geschenkbonnen mogen enkel ingeruild worden bij ondernemingen die vooraf een akkoord hebben gesloten met de uitgever van de geschenkbonnen;
  • De geschenkbonnen moeten een beperkte looptijd hebben (max. 1 jaar);
  • De geschenkbonnen mogen in geen geval in speciën uitbetaald worden.

Indien de bovenvermelde voorwaarden niet voldaan zijn, dan zal het geschenk volledig onderworpen worden aan sociale zekerheidsbijdragen, zowel voor de werknemer als voor de werkgever.

Voorbeeld:
U kent u aan uw werknemers een geschenkbon van 60 euro toe. U zult sociale bijdragen moeten betalen het volledige bedrag van 60 euro (dus niet enkel op 20 euro, het bedrag boven het maximum van 40 euro).

Maximaal 50 euro voor de fiscus

In hoofde van de werknemer worden bepaalde geschenken van geringe waarde aanzien als een ‘sociaal voordeel’ en aldus vrijgesteld van belastingen.

Voor de fiscus worden de volgende geschenken aanzien als ‘sociaal voordeel’ en dus voor de werknemer niet onderworpen aan bedrijfsvoorheffing:

  • Geschenken met een geringe waarde: maximum 50 euro;
  • Geschenken die met een duidelijk sociaal oogmerk toegekend worden, d.w.z. de geschenken die tot doel hebben de betrekkingen tussen de personeelsleden te verbeteren en hun banden met de onderneming te verstevigen.

Indien het toegekende geschenk het bedrag van 50 euro overschrijdt, zal het gehele voordeel belast worden.

Een sociaal voordeel is kan u als werkgever in principe niet aftrekken als beroepskost.

Maximaal 35 euro indien aftrekbare beroepskost voor de werkgever

Voor u als werkgever zijn geschenken in natura, in speciën of geschenkcheques wel een aftrekbare beroepskost onder volgende voorwaarden:

  • Het geschenk wordt toegekend voor een of meerdere jaarlijkse feesten of gebeurtenissen zoals Kerstmis, Nieuwjaar en Sinterklaas;
  • Alle personeelsleden van hetzelfde geschenk genieten;
  • Het totaal bedrag van het geschenk niet meer bedraagt dan 35 euro (eventueel verhoogd met 35 euro per kind ten laste voor een Sinterklaasgeschenk of een geschenk met een ander sociaal oogmerk);

Bij toekenning in de vorm van geschenkbonnen, gelden weer bijkomende voorwaarden:

  • De geschenkbonnen mogen enkel ingeruild worden bij ondernemingen die vooraf een akkoord hebben gesloten met de uitgever van de geschenkbonnen;
  • De geschenkbonnen moeten een beperkte looptijd hebben (max. 1 jaar);
  • De geschenkbonnen mogen in geen geval in speciën uitbetaald worden;

Indien de hierboven vermelde voorwaarden niet nageleefd worden, dan zal u als werkgever dit niet kunnen aftrekken als beroepskost.

Verschillende bedragen RSZ/Fiscus

Aangezien de fiscus zijn bedrag niet heeft verhoogd tot 40 euro, is het aangewezen om u te beperken tot het bedrag van 35 euro. Zo niet, dan zal het totale bedrag door de fiscus beschouwd worden als een verworpen uitgave.

Hebt u hieromtrent nog vragen, neem dan contact op met uw dossierbeheerder.

 

Bron: Instructies RSZ; Circulaire nr. Ci.RH.242/554.090 (AOIF 28/2002) dd. 16.12.2002.

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.