Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Winstpremie – Verduidelijking pro rata temporis principe

By 27 november 2018maart 18th, 2019No Comments

In 2018 werd een nieuwe winstpremie ingevoerd. De winstpremie dient toegekend te worden aan het hele personeel. Het is niet mogelijk om de toekenning tot een bepaalde categorie werknemers of afdeling te beperken of te linken aan individuele prestaties van de werknemer. Er kan wel een onderscheid gemaakt worden in het bedrag (gecategoriseerde premie). De premie mag bovendien niet worden ingevoerd ter vervanging van een bestaand loon. Over de verdere voorwaarden kunt u meer lezen in ons vorig artikel.

De wetgeving over de winstpremie wordt vanaf 2019 verduidelijkt, in het bijzonder de toekenningsvoorwaarden en berekeningswijze voor werknemers met onvolledige prestaties tijdens de referentieperiode.

Uitsluiting loonbegrip

Door een aanpassing van de formulering in verschillende wetgevingen wordt verduidelijkt dat de winstpremie uitgesloten wordt uit het loonbegrip. De winstpremie wordt niet in aanmerking genomen voor de berekening van opzegvergoeding, het dubbel vakantiegeld, de eindejaarspremie…

Daar de winstpremie geen loon is, wordt deze niet in aanmerking genomen voor de bepaling van het beslagbare gedeelte van het loon, noch is premie beschermd tegen bevoorrechte schuldenaars.

De winstpremie telt bovendien niet mee om te bepalen of de loonnorm gerespecteerd wordt.

Deze verduidelijkingen treden retroactief in werking vanaf 1 januari 2018.

Referentieperiode

De referentieperiode voor de winstpremie is steeds het laatste afgesloten boekjaar. Dit is belangrijk voor het bepalen van de rechthebbenden, de hoogte van het bedrag of het loon waarop de winstpremie wordt berekend.

Berekening pro rata en uitsluitingen

Het is toegelaten om de winstpremie pro rata toe te kennen bij vrijwillige schorsing of beëindiging van de arbeidsovereenkomst.

De nieuwe wetsbepalingen stelt dat indien de werkgever kiest voor een pro rata temporis toekenning, dit ook toegelaten is op basis van de effectieve arbeidsprestaties tijdens het laatst afgesloten boekjaar. Zo wordt de toepassing voor deeltijdse werknemers verduidelijkt.

Voor de berekening van de winstpremie moeten minimum volgende periodes waarin de uitvoering van de arbeidsovereenkomst geschorst is, gelijkgesteld worden aan effectieve prestaties:

  • de periodes gedurende welke de werknemer zijn recht op loon behoudt ingeval van schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst (vb. jaarlijkse vakantie, wettelijke feestdagen…);
  • de periodes van moederschapsrust;
  • de periodes van vaderschapsverlof;
  • de periodes gedekt door gewaarborgd loon bij (beroeps)ziekte en (arbeids)ongevallen;
  • de periodes van adoptieverlof;
  • de periodes van pleegverlof.

De nieuwe tekst bepaalt ook dat volgende werknemers kunnen uitgesloten worden van de toekenning van de winstpremie:

  • de werknemer die de vennootschap heeft verlaten tijdens het laatst afgesloten boekjaar vanwege een ontslag om dringende rede;
  • de werknemer die de vennootschap heeft verlaten tijdens het laatst afgesloten boekjaar vanwege een ontslag door de werknemer zelf, met uitzondering van een ontslag om dringende reden in hoofde van de werkgever.

Opgelet, de pro rata temporis toekenning van de winstpremie en de uitgesloten werknemers moeten verplicht opgenomen worden in het participatieplan.

Inwerkingtreding

Deze wijzigingen treden in werking op 1 januari 2019.

 

Bron: Wet van 14 december houdende diverse arbeidsbepalingen, BS 21/12/2018

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.